Terminologie H


TERMINOLOGIE

H


Helmice

- zděná střecha užívaná pro svou nespalnost a odolnost s oblibou zvláště u věží. Dochovaly se helmice kuželové (Kokořín), polygonální (věž Huderka na Křivoklátě) i na čtverhranném půdorysu (Kašperk). Líc helmic byl buď omítnut, anebo kryt prejzy (Rožmberk).


Helmice. Kašperk Helmice, Kokořín


Heraldika

- pomocná věda historická zabývající se znaky (erby).


Hlízová věž

- věž zbudovaná z bosovaného zdiva. U nás vzácná, kromě falce v Chebu známá pouze ze Zvíkova a Tachova.


Hradba

- základní fortifikační prvek umožňující uzavření a obranu jakéhokoliv prostoru. U hradů většinou vytváří spolu s dalšími objekty obvodovou fortifikaci. Hradbou se většinou rozumí různě provedená stěna.


Hradba, Rabí


Hrázděné zdivo

- způsob zdění, při němž je nosná konstrukce tvořena dřevěnou trámovou kostrou, jejíž jednotlivá pole jsou pak vyplněna kamennou či cihlovou vyzdívkou nebo mazanicovou výplní. Trámy konstrukce většinou zůstávají neomítnuty a jsou na líci stavby patrné. U českých hradů představovalo hrázděné zdivo spíše doplňkovou technologii s oblibou užívanou buď u provozních staveb, vnitřních konstrukcí nebo především pro obranná patra a polopatra a střelecké ochozy. V našich podmínkách se hrázděné zdivo dochovalo pouze výjimečně. O jeho hojném výskytu svědčí především historická vyobrazení, otisky na ostatních hradních konstrukcích či jejich omítkách a vzácné archeologické doklady.


Hřeben

- těžká okovaná či kovová padací mříž sloužící k uzavírání bran, zvláště v tom případě, že tyto nebyly opatřeny padacím mostem. Hřeben se pohybuje v drážkách, které bývají buď součástí portálu, nebo tvoří na průčelí brány vysokou vpadlinu (Rabí). Lano či řetěz, na němž byl hřeben zavěšen, pak do interiéru branské věže vcházelo přes kladku v otvoru ve středu horní části vpadliny.


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)