Terminologie A


TERMINOLOGIE

A


Aktivní obrana

- způsob obrany, při němž obránci nespoléhají pouze na mohutnost a četnost mechanických překážek (například hradeb) stavěných útočníkovi do cesty a hlavní obrannou linii nepředstavuje až vlastní opevnění. Pro aktivní obranu je též typická snaha přesunout hlavní obrannou linii co nejdále od fortifikace (například na čáru dostřelu) a vyloučit všechny mrtvé (tedy z ochozů nezasažitelné) prostory u paty opevnění. Prostředkem je nejastěji flankování a křížová střelba. Aktivní obrana vyžaduje spolupráci jednotlivých částí opevnění, které tvoří navzájem provázaný systém, v němž jednotlivé části brání především své sousedy. S aktivní obranou se ve střední Evropě setkáváme v dokonalé podobě výjimečně ve 13. století u francouzských kastelů, její rozvíjení se pak stalo hnací silou vývoje 15. století, kdy bylo vynuceno bouřlivým rozvojem dělostřelectva.


Apsida

- závěr románských sakrálních staveb, nejčastěji polookrouhlý, zaklenutý poloviční kopulí - konchou.


Apsida, Velehrad


Arkáda

- na pilíře či sloupy zaklenuté oblouky, které tvoří krytý, ale otevřený ochoz či chodbu.


Arkýř

- výstupek osazený na vnějším líci stavby na konzolách, krakorcích či noze. Tvoří buď součást obytného prostoru, nebo bývá použit jako presbyterium hradní kaple či jako prévet.


Arkýř, Budyně nad Ohří


Armatura, armování

- zpevnění nároží staveb tesanými kvádry. V případě užití kvádrů bosovaných hovoříme o bosáži.


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)