Terminologie Z


TERMINOLOGIE

Z


Zábradla

- historický název pro obranná zařízení tvořící ochoz opevňovacích článků. Typickou ukázkou je například cimbuří, různé formy parapetních zídek se střílnami, střelecká chodbička, podsebití a další možné formy řešení ochozu.


Zavřený hrad

- terminus technicus označující jeden z možných způsobů destrukce hradu, při němž se nerozvalí obvodové zdivo a zadrží v sobě velkou kubaturu trosek hradních staveb. Zavřený hrad má obvykle podobu pahorku, jehož dnešní úroveň se nachází výrazně nad úrovní středověkou, například v úrovni prvého či druhého patra. Ke vzniku uzavřeného hradu dochází nejčastěji destrukcí velké věže zvláště u malých dispozic (Vízmburk či Lacembok), známy jsou však i případy zavřených hradů abnormálně velkých (Stará Dubá) či bezvěžových (Mydlovar). Představuje ideální lokalitu pro archeologický výzkum, neboť nabízí velké množství informací (Vízmburk).


Zboží

- souhrn vsí, lesů, mlýnů a podobně, které příslušely k hradu.


Zemnice

- jednopodlažní stavba obytného i provozního charakteru, zahloubená do terénu a přístupná zahlubující se vstupní šíjí. Zemnice hrály důležitou roli ve městech 13. století a v téže době byly užívány i jako významné a důležité stavby královských hradů (Angerbach). V dalším vývoji se zemnice užívají pro pomocné objekty, či na hradech nízké kvalitativní úrovně.


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)