Terminologie Š


TERMINOLOGIE

Š


Šíjový příkop

- příkop přehrazující před čelem hradu (nebo jeho části) ostrožnu nebo jiný úzký terénní útvar, který je oboustranně ohraničen svahy.


Šmorcování

- úprava líce stavby v místě předpokládané přístavby. Slouží k provázání obou konstrukcí. Šmorcování tvoří šmorce - vystupující kameny či cihly, nejčastěji provedené v pravidelných rozestupech a na šířku zamýšlené zdi. Šmorcování může mít i pracnější negativní formu.


Špaleta

- boční stěna okenního nebo dveřního otvoru.


Šťítová zeď

- vysoká široká hradba v čele hradu, za níž jsou jako za štítem skryty ostatní stavby hradu. Štítová hradba může suplovat funkci hlavní věže. V Čechách mívá spíše doplňkový charakter a neužívá se až do pozdní gotiky příliš často. V rámci pasivní obrany proti účinkům dělostřeby představuje štítová zeď jeden ze základních a velmi účinných prvků (Krupka, Tolštejn, Brandýs nad Orlicí či Návarov). V této funkci může být nahrazena i zemním valem (Pravda).


Štuka

- východočeský krajový název pro pískovcový kvádr užívaný jako stavební materiál.


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)