Terminologie T


TERMINOLOGIE

T


Táflování

- obkládání stěn místností dřevěními poli - tabulemi, připevňovanými na lišty v omítce. Táflování slouží jako tepelná izolace ke zlepšení tepelného režimu místnosti. Táflovaná světnice se zcela unikátně dochovala v paláci hradu Karlštejna.


Točnice

- ložiska čepů padacího mostu, tvořená nejčastěji žlábky v kamenných kvádrech či konzolách.


Torion

- velká protáhlá patrová dělostřelecká bašta s oblým čelem pozdně gotických a raně novověkých opevnění. Nejstarší torion byl použit v opevnění hradu Rabí a patrně i Jindřichova Hradce.


Torion, Rabí


Tvrz

- oproti hradu se jedná o kvalitativně nižší typ středověkého feudálního sídla. Tvrz charakterizují menší rozměry, většinou přímá vazba na vesnici a významný podíl hospodářské funkce. Z hlediska vojenského poskytovala tvrz majiteli bezpečí v případě drobné války, pro velké regulérní vojsko zpravidla nepředstavovala závažnější problém. Na tvrzi sídlili drobní a nižší šlechtici a nalézáme ji i na zboží církevní vrchnosti. V případě manských systémů velkých hradů byly tvrze rezidenčními objekty významnějších šlechtických manů. Tvrze se začaly stavět v pokročilé 2. polovině 13. století, běžným typem feudálního sídla jsou od století čtrnáctého. Postupně se vyvinula dvě dispoziční řešení. Prvé charakterizuje solitérní objekt (nejčastěji obytná věž či palác), druhé pak obvodová zástavba. Hranice mezi hradem a tvrzí není zcela jasná.


Tympanon

- vnitřní plocha štítu nebo horní části portálu ohraničená nadpražím. Tympanon může být prázdný, nebo bohatě, nejčastěji plasticky zdobený.


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)