Terminologie R


TERMINOLOGIE

R


Rondel

- obecně okrouhlá stavba. U pozdně gotických a renesančních opevnění mohutná, převážně zemní dělostřelecká bašta, nejčastěji umísťovaná v nároží. Dokonalá opevnění se systémem rondelů stavěli na konci vývoje českých hradů páni z Pernštejna (Pardubice, Kunětická hora, Chlumec nad Cidlinou).


Roubená komora

- srub vkládaný do studených kamenných hradních zdí jako tepelná izolace. Roubená komora může být plochostropá, častěji však bývá klenutá jednou či více dřevěnými valenými klenbami. Navenek se většinou projevuje polokrouhlým ústupkem ve zdivu a charakteristickými trojúhelně uspořádanými okénky se široce rozevírajícími špaletami ve dvou, eventuálně více řadách nad sebou. Toto uspořádání spojují někteří badatelé s dýmným provozem, který však na hradech není doložený a ani pravděpodobný. Dřevěná konstrukce se v podstatě pohledově neuplatňovala, neboť v interiéru byla překryta mazanicí a omítnuta. Roubené komory bývají považovány za obydlí žen. V hradních palácích doby Přemysla Otakara II. jsou součástí typické skladebné jednotky tvořené klenutým sálem či sálkem, k němuž z jedné strany přiléhá roubená komora a z druhé vytápěná klenutá komnata. Na existenci roubené komory dnes kromě zmíněných ústupků ve fasádě s charakteristickými okénky upozorňují především otisky trámů srubu v přiléhajícím zdivu zřícenin.


Roubená komora, Kašperk


Rozeta

- kruhové okno.


Rozeta, Chrám sv. Víta v Praze


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)