Terminologie E


TERMINOLOGIE

E


Emporový kostel

- kostel opatřený emporou - panskou tribunou, z níž majitel přihlížel bohoslužbám. V románském období představoval nejvýstavnější součást sídel s charakterem dvorců; měl zjevně útočištnou i obrannou funkci.


Erb

- barevná grafická značka ve tvaru štítu, která označuje nějakou osobu, skupinu osob, nebo územní jednotku, např. rod, spolek, školu, město, kraj, stát. Věda, která se zabývá studiem erbů, se nazývá heraldika. Heraldika také popisuje způsob vytváření, význam a užití znaků.
Jednotlivé části erbu jsou standardizované a mají také vlastní terminologii. Slovní popis erbu sestavený podle heraldických pravidel se nazývá blason.

>> Přehled šlechtických erbů použitých na www.ohradech.eu


Eskarpa

- stěna či svah příkopu přiléhající k opevnění.


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)