Terminologie C


TERMINOLOGIE

C


Cimbuří

- ozubené ukončení parapetních zídek ochozů, tvořené zuby (stínkami) a prolukami mezi nimi. Stínky slouží ke krytí obránců, zatímco proluky umožňují boj. Zuby cimbuří bývají ukončeny jedno- či oboustrannými stříškami, proluky mohou být ukončeny šikmo. Převážně od 14. století se stínky rozšiřují a bývají opatřeny střílnou, známo je i výjimečně zakrytí proluk sklápěcími dřevěnými kryty (Kost). V pozdní gotice se proluky většinou zazdívají a v zazdívce je opět ponechána pouze štěrbinová střílna. S rozvojem palných zbraní se cimbuří postupně přestává užívat a nahrazují je kryté střelecké ochozy.


Cimbuří, Bezděz Cimbuří, Helfenburk u Úštěka


Cisterna

- nádrž na svrchní (dešťovou) vodu, zahloubená do terénu. Cisterny se užívalo jako vodního zdroje tam, kde nebyla zřízena studna nebo vodovod, eventuálně jako doplňkového vodního zdroje paralelně s uvedenými možnostmi.


Cisterna, HázmburkA B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)