Terminologie F


TERMINOLOGIE

F


Falc

- název sídla římskoněmeckých císařů. Název falc neznamená žádný vyhraněný stavební typ či označení nějaké závazné stavební formy. Falce se vyvíjely od v podstatě neopevněné dvorcové podoby doby karolinské až po regulérní hrady doby štaufské.


Flankovací věž

- věž určená k flankování. S nejstaršími flankovacími věžemi se setkáváme ve 13. století u hradů importovaného francouzského kastelového typu, kde tvoří systém umožňující aktivní obranu. Ve 14. století již flankovací věže netvoří systém a jsou používány spíše ojediněle. Jejich výhody byly opětovně doceněny až s rozvojem palných zbraní v průběhu 15. století, kdy se však ukázalo, že pro dělostřelecké flankování jsou většinou výhodnější jiné typy opevňovacích článků, především bašty. Masivní pozdně gotické dělostřelecké flankovací věže se nazývají bateriové věže.


Flankování

- boční střelba, ostřelování paty opevnění z vystupujících opevňovacích prvků (např. flankovacích věží nebo bašt). Flankování pokrývá tzv. mrtvý bod, to je takový, který obránci nemohli z ochozu zasáhnout, pokud by se měli vyklonit. Flankování představuje výrazné zlepšení obranyschopnosti objektu a základní princip aktivní obrany.


Francouzský kastel

- jako francouzské kastely jsou označovány pravidelné, vícevěžové hrady převážně s okrouhlými flankovacími věžemi, které tvoří systém umožňující aktivní obranu. Vnitřní zástavba má obvodový charakter. Francouzský kastel, jak už název napovídá, vznikl ve francouzském kapetovském království ve druhé polovině vlády významného krále Filipa Augusta II. (1180-1223), nejpozději okolo roku 1200. Do Čech byl importován v 1. polovině 13. století (Týřov, Džbán).


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)