Poslední aktualizace: 12. 3. 2017


PŘEHLEDY ŠLECHTICKÝCH ERBŮDoporučená literatura:

- BUBEN, Milan. Heraldika. Praha: Albatros, 1986.
- KRÁL Z DOBRÉ VODY, Vojtěch. Znaky rodů českých. Praha: Agentura Pankrác, 2009. ISBN 978-80-86781-11-2.
- MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník I. Praha: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-520-8.
- MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník II. Praha: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-521-6.
- Ottův slovník naučný I.–XXVIII. Praha: Jan Otto, 1888–1909.
- SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty I. a II. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0934-5.
- SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty III. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-1043-2.
- SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty IV. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1094-7.
- SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty V. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1136-6.
- SEDLÁČEK, August. Českomoravská heraldika II. Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-062-0.
- SIEBMACHER, Johann. Erneuert- und Vermehrtes Wappenbuch. Nürnberg: R. J. Helmer, 1701. [online]

iPortály:

Nová šlechta v českých zemí a podunajské monarchii
Prozatimní heraldická knihovna
Točník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)