Poslední aktualizace tohoto hradu: 17. 4. 2014


Značka zříceniny hradu

MILČANY

dříve Kickelsburg, chybně též Vítkovec; 8 km jihozápadně od České Lípy

    Dle přesvědčivého rozboru historických pramenů, provedeného F. Gabrielem a J. Panáčkem, lze hrad považovat za mladší objekt, nesoucí jméno Milčany (jeho předchůdcem byl sousední Hrad u Hostíkovic). Archeologické nálezy dokládají existenci hradu zhruba od 80. let 14. století hlouběji do průběhu 15. století. Historické prameny dovolují počítat se stavbou mladšího milčanského hradu v rozmezí let 1391-1402. V posledním uvedeném roku ho vlastnil Jindřich z Dubé. Hrad, který v roce 1437 koupil Zikmund z Vartemberka a na Děčíně, je zmiňován až do roku 1444, poté je nutno počítat s jeho zánikem.
    Jednodílný hrad měl tvarem kupy determinovaný oble trojúhelný obrys. Přístup byl veden nejméně strmým jihovýchodním úbočím. Hradní areál byl těžce poškozen novověkým lámáním kamene. Na severozápadní straně ho zajišťoval dnes mělký příkop. Prakticky celá vnitřní plocha hradu byla snížena při novověkém lámání kamene. Jedinou výjimku představuje jižní roh, kde se dodnes dochoval fragment zdiva nárožní plochostropé budovy. Průběh jeho základové spáry dává tušit razantnost novověké těžby.
    Dochované torzo zdiva vykazuje stopy stavebního vývoje. Na spodní část, v jejímž rámci měl vnitřní líc jihozápadní stěny šikmý líc a v jejímž jihovýchodním vnitřním líci je patrna drážka pro nejspíše dřevěnou konstrukci (pravděpodobně příčku), byla v mladší fázi nastavěna horní část s lešeňovitými kapsami.
    Zničení téměř celé plochy hradu těžbou pískovce znemožňuje pokusy o jeho bližší poznání a klasifikaci.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 361-362.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3.. Praha: Libri, 2008, s. 77.Základní informace:

Název:

Milčany

Okres:

Českolipský

Poloha:

8 km jihozápadně od České Lípy

Nadmořská výška:

? m n. m.

GPS souřadnice:

50°37'17.674"N, 14°28'30.855"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie 2009  Fotogalerie 2014

Dokumentace:

půdorys hradu


Typický pohled:


Milčany

Cesta k hradu:

Vlak Nejdelší cestu k hradu budou mít ti, kteří přicestují vlakem do nejbližší možné stanice Zahrádky u České Lípy, odkud je hrad vzdálen asi 6,5 km chůze po dobře značených turistických trasách (po žluté a červené Peklem do Zahrádek, pak po modré lipovou alejí do Holan a konečně po červené kolem Rybnova a autokempu Milčany k cíli). Trasu určitě doporučuji projít a při cestě se zastavit u "tvrze" Jiljov a hradiště Rybnov.
Autobus Autobus zajíždí do Holan z České Lípy (2 km po červené k hradu).
Automobil Autem se dá zajet v podstatě až k hradu, neboť pod ním probíhá zpevněná cesta k chatám.


Erby významnějších držitelů hradu:

Berkové z Dubé

Berkové z Dubé

Vartemberkové

Vartemberkové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)