Poslední aktualizace tohoto hradu: 16. 8. 2009


Značka zříceniny hradu

RYBNOV

7 km jihozápadně od České Lípy

    Lokalita téměř zanikla řadou intenzivních úprav, probíhajících zde nejpozději od počátku 19. století. Poloha leží v intravilánu vesnice Rybnov (část obce Holany), rozkládající se v jejím předpolí na pískovcové plošině, ukloněné k východu. Její západní okraj s lokalitou spadá strmě skalními stěnami k Holanskému rybníku na západě a do dvora usedlosti na straně severní.
    Dnes neúplné opevnění vymezuje toliko jádro lokality, o které hypoteticky předpokládáme, že byla dvojdílná, ať již první oddíl ležel jihovýchodně před příkopem, nebo severně při patě skalní stěny. V obou případech vznikla nutnost vydělit jádro od skalní plošiny na jihovýchodní straně. Příkop, široký v horní části 6-8 m, se v hloubce asi 6 m zužuje na 5-6 m. Podle hrubšího sekání skalních stěn v horní partii příkopu předpokládáme, že k jeho prohloubení došlo později v souvislosti s úpravou odtoku Holanského rybníka.
    S opevněním jádra spojujeme i další úpravy, které přisekaly horní partie skály jádra do šikminy po celém jeho obvodě. Jen ojediněle se na takto upravené hraně zachovaly drobné fragmenty zdiva, spojované se základem hradební zdi, prorůstajících do skalních spár. Opevnění hypotetického prvního oddílu nemůžeme ani odhadnout.
    Zástavba jádra není patrná. Terénní situace dovoluje postavit dvě hypotézy přístupu do jádra. V první jej vedeme po předchůdci dosud užívaného kamenného mostu z roku 1801, jak je uvedeno spolu s iniciálami IHM na středovém klenáku, z návsi Rybnova, kde by v takovém případě leželo i předhradí. Druhá pravděpodobnější hypotéza vychází z předpokladu, že vstup vedl ze severozápadní strany z předhradí, kde vznikl hospodářský dvůr dvou mlýnů. Sekáním zešikmený obvod skály na této straně přerušuje 2-3 m široká cesta, překonávající v horní části čtyřmetrový výškový rozdíl. Dolní úsek k úpatí skály dnes řeší cihlové schodiště, které mohlo nahradit starší dřevěnou konstrukci.
    Typové určení lokality je bez archeologického průzkumu na hranici únosnosti. Pravděpodobnější varianta vstupu do jádra od severozápadu naznačuje souvislost polohy se skalními hrady, příchod z opačné strany by ji spíše řadil mezi hrady ostrožné.

Zdroj: GABRIEL, František a Jaroslav PANÁČEK. Hrady okresu Česká Lípa. Praha: Argo, 2000, s. 71-72.Základní informace:

Název:

Rybnov

Okres:

Českolipský

Poloha:

7 km jihozápadně od České Lípy

Nadmořská výška:

280 m n. m.

GPS souřadnice:

50°37'17.238"N, 14°29'46.294"E

Přístupnost:

nepřístupný

Majitel:

Ing. Martin Marek a Ing. Soňa Marková

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu


Typický pohled:


Rybnov

Cesta k hradu:

Vlak Nejbližší vlakovou stanicí jsou Zahrádky u České Lípy, odkud je hrad vzdálen asi 5,5 km chůze po dobře značených turistických trasách (po žluté a červené Peklem do Zahrádek, pak po modré lipovou alejí do Holan a ještě asi 300 metrů po červené k Holanskému rybníku, u jehož hráze se tyčí pískovcová plošina nesoucí stejné jméno jako místní část Rybnov. Na trase je možno zastavit se i u "tvrze" Jiljov.
Autobus Autobus zajíždí do Holan z České Lípy, autem se dá zajet ke stavidlům Holanského rybníka, z jejichž koruny je plošina nesoucí fragmenty hradu již dobře viditelná.


Erby významnějších držitelů hradu:

Vartemberkové

Vartemberkové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)