Poslední aktualizace tohoto hradu: 17. 8. 2009


Značka zříceniny hradu

HRAD U HOSTÍKOVIC

7,5 km jihozápadně od České Lípy

    Původně patrně Milčany, poté toto jméno přeneseno na mladší novostavbu. Podle rozboru historických pramenů provedeného F. Gabrielem a J. Panáčkem lze s hradem nejspíše spojovat predikáty z Milčan, doložené k letům 1366 a 1377. Archeologické nálezy umožňují klást jeho počátky do první třetiny 14. století, zánik pak okolo přelomu 14. a 15. století.
    Hrad byl založen na pískovcové skále, situované původně v blatném terénu. Dnešní rybník vznikl nejspíše až v pokročilém 19. či spíše 20. století. Pod jeho hladinou zmizely zplanýrované příkopy a valy, které hrad zajišťovaly. Jednodílné jádro na protáhlém pískovém suku nedosahovalo velkých rozměrů. Na nejvyšším bodě stála zděná stavba mírně lichoběžníkového půdorysu, snad obytná věž, byť velmi malých rozměrů. Na východní straně se dochovaly relikty další zděné budovy, z níž východním směrem vybíhalo odbourané zdivo. Pozůstatky zdiva registrujeme i na severní straně, kde by mohly příslušet další stavbě a na jihu, kde jejich smysl za současného stavu vědomostí nejsme schopni vysvětlit. V celém areálu registrujeme úpravy skalního podloží. Některé zásahy však mohou souviset s mladším lámáním kamene.
    Malý hrad mohl nejspíše náležet do kontextu rozvinutějších donjonových dispozic, u nichž je věž doplněna dalšími objekty.

Zdroj: DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 177.Základní informace:

Název:

Hrad u Hostíkovic

Okres:

Českolipský

Poloha:

7,5 km jihozápadně od České Lípy

Nadmořská výška:

300 m n. m.

GPS souřadnice:

50°37'36.888"N, 14°28'30.564"E

Přístupnost:

přístupný pouze v případě zamrznutí hladiny rybníka nebo loďkou

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu


Typický pohled:


Hrad u Hostíkovic

Cesta k hradu:

Nejlepší přístup k hradu je od chat na severovýchodním břehu rybníka Velká Nohavice. K nim vede turisticky neznačená cesta z Hostíkovic, která dále pokračuje k Rybnovu.


Erby významnějších držitelů hradu:

Berkové z Dubé

Berkové z Dubé

Vartemberkové

Vartemberkové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)