Poslední aktualizace tohoto hradu: 20. 9. 2020


Značka zříceniny hradu

ROŽMBERK

    Zachovaný hrad na dlouhém, Vltavou obtékaném ostrohu, proti stejnojmennému městu.
    Hrad byl vybudován nejspíše Vítkem mladším Vítkovcem nejpozději okolo poloviny 13. století. Poprvé je připomínán k roku 1250. Hlavním sídlem rodu, který se po něm psal, byl až do 90. let, kdy se hlavním sídelním hradem stává Český Krumlov. V 15. století byl hrad několikrát zastaven. Roku 1522 Horní hrad vyhořel a s výjimkou věže byl stržen. Po polovině 16. století se Dolní hrad změnil v renesanční zámek. Majetkem Rožmberků přestal být v roce 1600, v průběhu třicetileté války ho získali Buquoyové. Důkladných úprav se mu dostalo v 17. i v 18. století, v letech 1840-1857 byl pseudogoticky upraven a dispozice doplněna o nový zámek.
    Středověká dispozice byla dvojdílná, tvořená Dolním a Horním hradem, přičemž důvod vzniku dvou de facto samostatných hradů v těsném sousedství (podobně jako tomu bylo např. v Českém Krumlově) není zcela jasný. Starší je nepochybně níže položený Dolní hrad. Jeho stavba započala čtverhrannou věží, která si doposud uchovala ještě románské okénko. K ní se v další fázi přiložilo ohrazení nevelkého areálu Dolního hradu s menší obdélnou věží i na protilehlé severní straně. Nelze vyloučit, že se do hradu původně vcházelo od jihu branou v blízkosti starší věže, i když J. Varhaník tuto hypotézu nedávno odmítl. Palác nejasného středověkého vývoje patrně postupně vyplnil celou východní stranu dispozice. Někdy koncem 13., či spíše v průběhu 14. století, byl výše na ostrohu nad ním založen Horní hrad, a při této příležitosti nejspíše mohlo dojít i ke změně komunikačního schématu Dolního hradu. Z Horního hradu se dochoval pouze volně stojící okrouhlý bergfrit, zvaný Jakobínka, opatřený novodobým, na konzolách vyloženým ochozem a doposud dochovanou zděnou helmicí. Situování vstupu v jeho patře napovídá, že šlo o samostatný, s Dolním hradem nesouvisející objekt. Pro předpoklad vyslovený v současnosti, že věž stála za štítovou zdí, není nejmenších indicií. Rovněž její označení a datování jako novostavbu do neklidných let 1524-26 jen na základě dendrodata, které dokládá, že stromy použité na dřevěné konstrukce uvnitř zděné helmice byly smýceny v létě 1523, by bylo velmi anachronické a ignorováním dalších souvislostí neudržitelné. Původní rozsah Horního hradu bohužel spolehlivě neznáme, dnešní vnější zdi z části obklopující jeho jádro jsou nepochybně nejdříve až pozdně středověké.
    Dolní hrad náleží k nejstarším šlechtickým hradům v Čechách. Jeho čtverhranná věž nejspíše souvisí s Podunajím, což u hradu rodu s majetky i v jižním sousedství Čech nepřekvapuje. Horní hrad mohl nejspíše náležet některé variantě bergfritového typu a vzniknout snad jako sídlo jednoho z více bratří z Rožmberka v době, kdy již stísněný dolní hrad nepostačoval jako rezidence více rodin. Písemnými prameny je u hradu doložena existence latránu, o jehož podobě však nic bližšího doposud nevíme.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 485-486.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha: Libri, 2005, s. 94.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha: Libri, 2008, s. 105.
- VARHANÍK, Jiří. K otázce gotické brány Dolního hradu na Rožmberku. In: Dějiny staveb 2019, s. 49-52.Základní informace:

Název:

Rožmberk

Okres:

Českokrumlovský

Poloha:

18 km jižně od Českého Krumlova

Nadmořská výška:

555 m n. m.

GPS souřadnice:

48°39'21.384"N, 14°21'53.875"E

Přístupnost:

přístupný v návštěvních hodinách

Majitel:

stát, správce NPÚ–ÚOP v Českých
Budějovicích

Oficiální stránky:

www.hrad-rozmberk.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu dle J. Muka


Typický pohled:


Rožmberk

Cesta k hradu:

Automobil Automobil je možno zaparkovat na placeném parkovišti na náměstí v Rožmberku nad Vltavou.
Autobus Autobusy směřující z Prahy, Českého Krumlova, Kaplice a Frymburka zastavují také přímo na náměstí.
Vlak Nejbližší vlaková stanice se nachází v Rybníku (trať č. 195: Rybník – Lipno nad Vltavou a trať č. 196: České Budějovice – Summerau), odkud je hrad vzdálen cca 8 km převážně po červené pěší turistické trase.


Erby významnějších držitelů hradu:

Rožmberkové

Rožmberkové

Švamberkové

Švamberkové

Buquoyové

Buquoyové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)