Poslední aktualizace tohoto hradu: 26. 7. 2020


Značka zříceniny hradu

MAZANEC

Zaniklá fortifikace severovýchodně od staršího hradu v nároží města Žlutice, situovaná na vrcholu nad ním.

    Mazanec byl vystavěn nepochybně jako předsunuté opevnění nepříliš výhodně situovaného hradu ve Žluticích, jehož poloha ve svahu musela být v době rozvoje dělostřelectva v průběhu 1. poloviny 15. století chápána jako smrtelně nebezpečná. První zmínka o něm pochází z roku 1418. Záhy však, nejspíše po přestavbě Jakoubkem z Vřesovic, začíná být označován jako samostatný hrad. V roce 1568 se již uvádí jako zřícenina.
    Mazanec představuje rozměrný (asi 80 x 80 m vnitřní plochy), oble čtyřúhelný objekt opevněný mohutnými valy, které dnes dosahují výšky 6-8 metrů. Vnitřní plocha byla těžce postižena planýrováním pro zřízení tří hřišť pro míčové hry, při němž zanikly veškeré stopy zástavby. Val, minimálně na severní straně, byl z vnitřní strany obezděn, nebo k němu přiléhala zástavba. Na nejvyšším místě zde byla koruna valu rozšířena a prohlubeň a zbytky zdiva na vnější straně napovídají, že zde stával nějaký, patrně věžový objekt. Východně od něj je patrná úprava valu s níže situovaným ochozem na vnitřní straně a vyšším valovitým útvarem (předprsní, reliktem zdi) na straně vnější. Jihovýchodní nároží fortifikace bylo rozvezeno.
    U Mazance je zajímavé užití mimořádně masivních zemních valů bez vnějších příkopů, které zřejmě vzhledem k dominantní poloze a masivnosti valů nebyly shledány potřebnými. Nápadná strmost dochovaných valů svědčí buď o jejich kvalitním ztužení, nebo o tom, že dnešní terénní útvar obsahuje relikty zděných konstrukcí. Zdá se, že na východní straně mezi vlastním hradem a dnešní silnicí mohlo existovat méně masivně opevněné předhradí.
    Nepochybně se jedná o jeden z nejzajímavějších dělostřeleckých objektů z doby husitských válek, překvapivě bez bašt.


zlutice-prvni_vojenske_mapovani.jpg, 211kB

Žlutice (okr. Karlovy Vary) na výřezu z mapového listu č. 103 Prvního vojenského mapování z let 1764-1768, rektifikace 1780-1783 (http://oldmaps.geolab.cz). 1 - Mazanec, 2 - zámek, 3 - Nevděk; A - Horní předměstí (též Nové Město), B - Dolní předměstí, C - Lomnice, D - Hladov.


Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 356-357.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha: Libri, 2005, s. 63.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha: Libri, 2008, s. 76-77.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XIII. - Plzeňsko a Loketsko. Praha: František Šimáček, 1905, s. 206-209.Základní informace:

Název:

Mazanec

Okres:

Karlovarský

Poloha:

25 km jihovýchodně od Karlových Varů

Nadmořská výška:

525 m n. m.

GPS souřadnice:

50°5'36.063"N, 13°9'29.377"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

Václav Vaněček

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu


Typický pohled:


Mazanec

Cesta k hradu:

Automobil Automobil je možno zaparkovat ve Žluticích na Velkém náměstí naproti informačnímu středisku.
Autobus Nejbližší autobusová zastávka se nachází přímo ve Žluticích.
Vlak Vlakem je možno dojet také přímo do Žlutic, železniční stanice leží na trati č. 161 Rakovník – Bečov nad Teplou.


Erby významnějších držitelů hradu:

Jakoubek z Vřesovic

Z Vřesovic


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)