Poslední aktualizace tohoto hradu: 19. 8. 2012


Značka zříceniny hradu

ZLENICE

lidově též Hláska; 10 km severně od Benešova

    Zříceniny hradu nad pravým břehem Sázavy na klesající ostrožně obtékané řekou a Mnichovickým potokem jižně od Senohrab.
    Archeologický výzkum v roce 2001 definitivně potvrdil, že již prvá historická zpráva, uvádějící k roku 1318 jméno Zlenice (Oldřich ze Zlenic), náleží k dnešnímu hradu, jehož stavbu archeologické nálezy dovolují spolehlivě klást do doby kolem roku 1300. Nedlouho poté přešel hrad do rukou pánů ze sousední Dubé. V roce 1377 se Zlenice staly královským manstvím a v průběhu prvé poloviny 15. století se zde vystřídalo několik majitelů. V roce 1444 získali hrad do zástavy a později do přímé držby Kostkové z Postupic. Příčinou jeho zániku byla vojenská aktivita poděbradských válek mezi lety 1463 a 1465, neboť posledního zmíněného roku, kdy byl zrušen manský závazek, se hrad uvádí již jako zbořený.
    Příchozí musel nejprve nejspíše skrz předložené zemní opevnění přes čelní příkop projít věžovitou branou přístupným předhradím s hospodářskou zástavbou na straně nad řekou, ležícím na klesající části ostrožny, tedy vlastně za jádrem. Pak po mostě přes čelní příkop jádra mohl poměrně subtilní věžovou branou vstoupit na prvé nádvoří této části hradu. Součástí jeho ohrazení ve straně nad řekou byla i okrouhlá, nejspíše studniční věž. Do vnitřního hradu se vstupovalo branou mezi obytnou věží se zaobleným nárožím a čelem palácového křídla. Palácová křídla zřejmě tvořila tři strany vnitřního hradu, nejspíše předěleného ještě příčnou hradbou na dvě části. Jižní křídlo bylo zřejmě srostlé s obytnou věží (jejíž severovýchodní stěna je neobvykle k severozápadní přiložena ke spáru), která obsahovala i valeně zaklenutou místnost s hrotitým oknem (snad kaple) a v předposledním podlaží i roubenou komoru. Z roubené komory bylo možné portálkem vstoupit na pavlač či podsebití na severozápadní straně donjonu. V další stavební fázi, v níž došlo ke zvýšení věže, byl tento vstup zrušen. Na severozápadní straně vystupovala z obrysu hradního jádra věžice, která měla poněkud překvapivě v podstatě dvouboký obrys. Parkán mezi do břitu nad širokým zadním příkopem protaženou obvodovou hradbou nejspíše překračoval můstek (nejpíše k prevétu), opřený o čtverhranný, k vnitřnímu líci přizděný pilíř, odkrytý velmi nešťastným neodborným výkopem. Jihovýchodní stranu jádra a zřejmě i předhradí obíhal ještě parkán. Stoupající hřbet ostrožny nad hradem přetíná příkop, který je zřejmě pozůstatkem obléhacích prací.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 629-630.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha: Libri, 2002, s. 112-114.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha: Libri, 2008, s. 143-147.Základní informace:

Název:

Zlenice

Okres:

Praha-východ

Poloha:

10 km severně od Benešova

Nadmořská výška:

270 m n. m.

GPS souřadnice:

49°52'58.56"N, 14°43'49.22"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, uživatel Občanské sdružení Zlenice

Oficiální stránky:

www.zlenice.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. terénní náčrt hradu podle T. Tomíčka
2. skica hradu podle D. Menclové
3. ideální rekonstrukce


Typický pohled:


Zlenice

Cesta k hradu:

Vlak K hradu vede žlutá turisticky značená trasa ze Senohrab (1,8 km od železniční stanice k rozcestníku Zlenice, Hláska) nebo červená turisticky značená trasa ze Čtyřkol (2 km od železniční stanice k rozcestníku). Vlakem je možno cestovat i do Zlenic; v tomto případě je nutno použít nedaleký přívoz u Matesa, který vás přepraví na druhý břeh řeky k Slunečním lázním. Zříceniny hradu se tyčí přímo nad nimi.
Autobus Autobusem se dostanete stejně jako vlakem do Senohrab nebo Čtyřkol.
Automobil Autem se dá přiblížit až téměř k převozníkově modrobílé chatě. Kolem hradu vedou i cyklotrasy.


Erby významnějších držitelů hradu:

Kostkové z Postupic

Kostkové z ...


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)