Poslední aktualizace tohoto hradu: 6. 8. 2012


Značka zříceniny hradu

ZAKŠÍN

též Pustý zámek; 3,5 km jihozápadně od Dubé

    Nedaleko vsi Zakšína, doložené poprvé v roce 1402, vybíhá z výšiny Hradištsko ostroh příkrých pískovcových skal, kterému se říkalo Pustý zámek. Ještě dnes je tu možno sledovat stopy po dřevěných stavbách a můstcích spojujících jednotlivé skalní bloky.
    Rozbor archeologických nálezů doložil vznik hradu ve 13. století a potvrdil předpoklad jeho obnovení okolo přelomu 14. a 15. století. Stavebníka prvé fáze nelze za současného stavu historické evidence jednoznačně určit. Trvání druhé fáze zřejmě nebylo dlouhé.
    Hrad byl znovu osídlen, jak bylo řečeno výše, před rokem 1402, kdy se poprvé připomíná v písemných pramenech jako majetek Václava Berky z Dubé, který se po hradu psal až do roku 1420. Přízvisko ze Zakšína používal ještě v roce 1456 Aleš Berka z Dubé, ačkoliv již sídlil na Kuřivodách.
    Ke konci 15. století získali Berkové z Dubé panství Starý Berštejn a Zakšín k němu připojili. Dřevěný hrad, který přestal sloužit jako šlechtické sídlo, propadl zkáze a zanikl.
    Dispozice hradu byla trojdílná. Přední část nebyla zřejmě dokončena a dle F. Gabriela náleží mladší fázi. Od druhé části ji odděloval do skály vysekaný příkop. Za ním registrujeme podvalí dřevěného objektu, nejspíše věže. V zadní části se dochovala do skály vysekaná válcová cisterna. Z její blízkosti vedl most přes přírodní spáru ve funkci třetího příkopu do zadní části hradu. Na most navazovalo schodiště, po němž příchozí vystoupal na plato zadního hradu s dřevěným objektem či fortifikací v čele. Hlavní stavbou hradu se stal rozměrný lichoběžníkový objekt. Do jeho podvalí se vstupovalo pravoúhle zalomenou vstupní šíjí, na spodní straně uzavřenou dveřmi v dřevěných veřejích. Stupně dvojramenného schodiště jsou dosud dobře patrné. K jihu se suterén otevíral nevelkým oknem, jehož zešikmený bankál a spodní část rozevírajících se špalet zůstala díky vysekání do podloží zachována. Výškovou úroveň stropu udává trámová kapsa průvlaku, vysekaná v horní hraně východní stěny. Na straně protilehlé sice zjišťujeme jakousi mělkou kapsu, její spojení s protilehlou však komplikuje neujasněná situace, nevylučující ani pozdější zásah do objektu. Vedle hlavního objektu stávala ještě menší stavba rovněž nad podvalím. Ve východní stěně je vysekán nevelký sklípek a přístupová chodba ústící k podsebití ve stěně.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 529.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 616-617.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha: Libri, 2002, s. 110-111.
- GABRIEL, František a Jaroslav PANÁČEK. Hrady okresu Česká Lípa. Praha: Argo, 2000, s. 152-155.Základní informace:

Název:

Zakšín

Okres:

Českolipský

Poloha:

3,5 km jihozápadně od Dubé

Nadmořská výška:

340 m n. m.

GPS souřadnice:

50°30'43.425"N, 14°29'56.708"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu dle Gabriela a Panáčka


Typický pohled:


Zakšín

Cesta k hradu:

Autobus Autobus zajíždí z Dubé-aut. nádraží do Dubé-Zakšína.
Vlak Vlakem se lze přiblížit do vzdušnou čarou 10 km vzdáleného Štětí.
Automobil Automobil doporučuji odstavit na okraji Zakšína nebo v blízkosti Bukoveckého mlýna, odkud se prudce stoupá cca 1 km po žluté turistické značce k rozcestníku Pustý zámek, v jehož blízkosti se tyčí tři výrazné pískovcové suky se zbytky skalního hradu.


Erby významnějších držitelů hradu:

Berkové z Dubé

Berkové z Dubé


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)