Poslední aktualizace tohoto hradu: 18. 8. 2009


Značka zříceniny hradu

ZAHRÁDKY

4 km jihozápadně od České Lípy

    Nejasné pozůstatky malého hradu na konci pískovcové ostrožny za Novým Dvorem.
    Se jménem Zahrádky se setkáváme poprvé v predikátu Vítka řečeného Mnichoves ze Zahrádek v roce 1376. V roce 1450 vypovídal Vítek z Mnichova, že jeho otec seděl na Zahrádkách. Poslední zmínka o panském sídle pochází z roku 1546. V roce 1579 se již připomínají Nové Zahrádky. Ztotožnění těchto zpráv s popisovaným reliktem ovšem není bez problémů a zcela jasné. Nepočetné archeologické nálezy umožňují jeho počátky klást do průběhu 14. století.
    Plocha předpokládaného hradu byla velmi těžce poškozena stavbou romantického altánu a přístupu k němu za úprav okolí Nového Zámku Vincencem Kounicem. Ze středověkého stavu se dochoval prakticky pouze nevýrazný příkop zajišťující čelo nevelkého jádra. Pokud měl hrad předhradí, zaniklo při stavbě Nového Dvora.
    Podoba hradu nám prakticky zcela uniká. Jeho nevelké rozměry a analogie s podobnými objekty v okolí vedly F. Gabriela a J. Panáčka k vyslovení hypotetického předpokladu, že by se mohlo jednat o ostrožný hrad pravděpodobně s obytnou věží.

Zdroj: DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 616.Základní informace:

Název:

Zahrádky

Okres:

Českolipský

Poloha:

4 km jihozápadně od České Lípy

Nadmořská výška:

? m n. m.

GPS souřadnice:

50°38'58.765"N, 14°30'54.602"E

Přístupnost:

nepřístupný (r. 2009: stavba penzionu)

Majitel:

Mgr. Miloslav Krejza, MBA. a PaedDr. Bc. Milena Krejzová

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu


Typický pohled:


Zahrádky

Cesta k hradu:

Vlak Automobil Výchozím bodem je železniční vlaková stanice Zahrádky u České Lípy, kde lze případně zaparkovat i auto. K hradu se jde nejdříve po žluté turistické značce k rozcestníku Karba, pokračuje se vlevo po červené údolím Peklo až k rozcestníku Nový Dvůr, u nějž sejdeme z červené trasy a odbočíme vpravo na neznačenou cestu stoupající kolem osamoceného stavení k cílové lokalitě. Celá trasa měří přibližně 2 kilometry. Pokud se dostanete přes dva hlídací psy a bránu nově budovaného penzionu, budete si moci se svolením majitele nemovitosti prohlídnout to málo, co ze středověkého hradu zbylo. Já jsem skončil u brány...
Na fotomapě níže je zachycena celá lokalita Nového Dvora, přičemž poloha hradu s letohrádkem se nachází vlevo ve žlutém kroužku.


Fotomapa Zahrádek

zobrazit na mapy.cz


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)