Poslední aktualizace tohoto hradu: 20. 8. 2012


Značka zříceniny hradu

VALEČOV

Zříceniny skalního hradu na pískovcových skalách 4 km východně od Mnichova Hradiště.

    Hrad byl založen v prvé polovině 14. století rodem, který se pak po něm psal. Za husitských válek patřil známým husitským hejtmanům Bernartovi a Bartošovi z Valečova. Roku 1439 byl vypálen, avšak záhy poté byl obnoven. Od vymření pánů z Valečova v roce 1481 střídal majitele a v 16. století byl dokonce rozdělen mezi dva držitele z rodu Vančurů z Řehnic. Tento stav setrval i za Kapounů ze Svojkova, jimž byl v roce 1622 zkonfiskován, a další majitelé zde již zřejmě nebydleli. Za Albrechta z Valdštejna byl připojen k Mnichovu Hradišti a postupně zpustnul. Některé jeho prostory však sloužily jako nouzová obydlí chudiny až do 20. století.
    Dispozice hradu využívající skalních útvarů je složitější. Před jádro jsou předložena při patě skal dvě předhradí a k celku přiléhá ještě rozsáhlá, velmi členitá část na jihovýchodě s množstvím světniček, která však nejspíše nebyla s jádrem spojena hlavní vstupní komunikací. Jádro tvořily v podstatě tři řady skalních bloků, přičemž největší význam měla střední, tvořená čtyřmi bloky a nesoucí paláce hradu. V blocích je vytesáno množství světniček a prochází jimi přístup na horní plochu, typický pro skalní hrady. Starý palác v přední části byl kromě částí využívajících skálu z převážné části zřejmě dřevěný. Takzvaný Nový palác byl zděnou stavbou již před požárem roku 1439, jak dokládá ohořelé zdivo. Po této katastrofě byl zřejmě vystavěn v dnešní podobě jako stavba ledvinovitého půdorysu, jejíž vnitřní plocha se díky vykonzolování stěny v prohnuté straně ve vyšších podlažích zvětšuje. Prvé patro, vytápěné krbem, jehož komín byl vzhledem k nebezpečí ohně vysazen na konzolách do průčelí, bylo vybaveno dvěma prevéty. Podstřeší paláce bylo původně dřevěné a teprve v 16. století bylo nahrazeno zděným patrem. Okna horního patra byla uzavírána výklopnými deskami zavěšenými na železných trnech.
    V souvislosti s rozdělením jádra hradu mezi dva vlastníky v 16. století došlo k významným zásahům do skal a celého palácového organismu, především při zřízení druhého vstupu. Mezi bloky na severní straně sledujícími paláce nalézáme i skalní věž s několika světničkami. Obvod hradu na jižní straně vymezuje skalní žebro, v němž bylo opět vysekáno několik světniček, z nichž jedna obsahuje zahloubený lahvovitý, patrně zásobní objekt a k němuž bylo přistavěno i několik zřejmě provozních a hospodářských staveb. Na východním konci z něj do skály vysekaný příkop vymezuje barbakánovitý útvar. Tudy se nejspíše do hradu mohlo vcházet do navazujícího rozsáhlého areálu, jehož opevnění tvořily především skalní stěny s rozsedlinami přehrazenými roubením, který obsahuje velké množství provozních i obytných světniček, a kde nutno předpokládat i povrchové objekty. Tato vlastní hrad i s oběma předhradími plochou převyšující část dispozice mohla pojmout velké množství lidí a poskytnout jim i v nepříznivých klimatických podmínkách dobře vybavené útočiště. S největší pravděpodobností se jednalo o zimoviště husitských polních vojsk.
    Valečov je patrně naším nejkomplikovanějším a nejrozsáhlejším skalním hradem. Jeho podoba byla do značné míry dána konfigurací skal, bezvěžové jádro navazovalo na hrady s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou. Rozsáhlé opevněné zimoviště je typickým produktem husitských válek a nesporně nejlépe dochovaným objektem svého druhu u nás.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 491-494.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 580-581.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha: Libri, 2011, s. 112.
- MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady II. 2. vydání. Praha: Odeon, 1976, s. 339-341.Základní informace:

Název:

Valečov

Okres:

Mladá Boleslav

Poloha:

4 km východně od Mnichova Hradiště

Nadmořská výška:

318 m n. m.

GPS souřadnice:

50°30'29.631"N, 15°1'41.437"E

Přístupnost:

přístupný v návštěvních hodinách

Majitel:

obec Boseň

Oficiální stránky:

www.valecov.zde.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

rekonstrukce dle P. Chotěbora


Typický pohled:


Valečov

Cesta k hradu:

Automobil Automobil je možno zaparkovat na placené ploše přímo pod Valečovem anebo na jižním okraji Zásadky, odkud vede ke hradu červená turistická značka (necelých 0,5 km).
Autobus Nejbližší autobusová zastávka je v Bosni, odkud je třeba dojít asi 1 km pěšky.
Vlak Nejbližší železniční stanicí je Mnichovo Hradiště, odkud se ke hradu pokračuje 5,5 km pěšky po červené turistické značce.


Erby významnějších držitelů hradu:

Valečovští z Valečova

Valečovští

Vartemberkové

Vartemberkové

Páni z Hrádku

Páni z Hrádku

Páni z Donína

Páni z Donína

Šelmberkové

Šelmberkové

Berkové z Dubé

Berkové z Dubé

Vančurové z Řehnic

Vančurové z ...

Kapounové ze Svojkova

Kapounové z ...

Valdštejnové

Valdštejnové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)