Poslední aktualizace tohoto tématu: 18. 12. 2008


TYPOLOGIE HRADŮ


Co rozumíme pod pojmem hrad?

Hrad je opevněné feudální sídlo vystavěné většinou v rozmezí 12.–16. století. Spojením "raně středověký hrad" pak označujeme raně středověká hradiště.

Kastelologové v zásadě rozlišují tyto základní typy hradů:

1) Hrad přechodného typu

Skupina hradů na rozhraní mezi raně středověkými hradišti a vrcholně středověkými hrady. Vznikaly obvykle v první polovině 13. století, kdy představovaly dočasnou náhradu za plnohodnotné královské hrady. Charakteristické je pro ně mísení prvků obou skupin (hradišť, hradů). Typické je pro ně valové opevnění, ale val je na rozdíl od hradišť tvořen pouze náspem a čelní kamennou zdí.
Př.: Angerbach u Kožlan, Hlavačov u Rakovníka, Tachov, Týnec nad Sázavou

2) Hrad s obvodovou zástavbou

Rozměrný, obvykle vícedílný typ královského hradu rozvíjený od 13. století. Hradní budovy tvořily některými svými stranami součást opevnění. Hrady obvykle mývaly jednu nebo více věží bez schopnosti flankování. Od poloviny 13. století se součástí hradu stává také donjon.
Př.: Křivoklát, Jindřichův Hradec, Osek, Bezděz, Příběnice

3) Hrad bergfritového typu

Patří sem jednoduché stavby zejména šlechtických rodů, u kterých stávala v čele hradu útočištná věž – bergfrit, která sloužila jako poslední útočiště obránců hradu. Proto byla převážně přístupná pouze po můstku nebo žebříku, který obránci mohli snadno odstranit.
Př.: Zbiroh, Hasištejn, Krašov, Kokořín, Šelmberk

4) Hrad kastelového typu
Hrad s pravidelným půdorysem (obvykle čtvercový nebo obdélníkový) s větším počtem věží a obvodovou zástavbou. V Čechách rozlišujeme importovaný francouzský kastel a domácí středoevropský kastel.
Př.: Týřov, Horšovský Týn

5) Hrad s plášťovou zdí
Typ bezvěžového hradu, u něhož je hlavním obranným prvkem silná plášťová zeď s průběžným ochozem, za níž jsou skryty budovy hradu.
Př.: Lanšperk, KošumberkLiteratura

- DURDÍK, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. 5. vydání. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-035-7.
- PLAČEK, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. 2. vydání. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-72-9.Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)