Poslední aktualizace tohoto hradu: 4. 11. 2016


Značka zříceniny

STŘÍLKY

15 km východně od Bučovic

    Zbytky rozsáhlého hradu na konci hřebene vybíhajícího z kóty Hrad nedaleko od městečka, v němž stojí patrový zámek složitějšího utváření a vývoje.
    Cesta k hradu od obce vedla do sedla mezi širší část hřebene s hradem a ostrým hřebínkem k vrcholu, na němž jsou pozůstatky externí fortifikace. Sedlo bylo prohloubeno v šíjový příkop, na který navazoval okružní příkop po východní a severní straně hradu. Severně od příkopu se nachází téměř čtvercové předhradí beze stop zdiva. Zadní hrad za dalším příkopem byl rozdělen na nižší jádro, vlastně druhé předhradí, a vyvýšené jádro. Předhradí se na západní straně zužuje v přihrádek, kterým příjezdní cesta stoupala k bráně v boční hradbě jádra.
    Vnitřní hrad měl tvar protáhlého pětiúhelníku, jehož zvýšené čelo tvořila masivní štítová zeď téměř 4 m silná s válcovou věží spojenou se zdí na vnitřní straně. Z vnější strany byl před štítovou zdí ještě úzký parkán. Na opyši hřebene stál v nejlépe chráněném místě palác. Ještě v roce 1968 byla zachována velká část jeho dvorní zdi do výše prvního patra. Od té doby se ji při těžbě dřeva podařilo zničit až do základů. Protáhlá nerovnost povrchu navazující na palác může být stopou po kapli, která se roku 1481 na hradě připomíná.
    Ohrožení hradu z návrší nad ním chtěli majitelé zabránit vybudováním opevnění na jeho vrcholu. Na oválném pahorku postavili věžovitou stavbu neznámé podoby a s předhradím ji propojili koridorem sevřeným dvěma náspy. Vrchol je ještě zajištěn dalším příkopem a náspem, které jej obíhají a připojují se k valům koridoru.
    Počátky hradu jsou spojeny se Smilem ze Zbraslavi (Obřan), který působil v různých zeměpanských úřadech. Byl kastelánem v Přerově a na Brumově a v roce 1258 se píše ze Střílek. Nálezy z výkopů vznik hradu v polovině 13. století více méně potvrzují. Hrad je však výslovně uveden až v roce 1321, kdy patřil Jindřichovi Železnému z Lipé, synovi proslulého moravského hejtmana stejného jména. Roku 1358 syn dalšího majitele, Alberta z Tovačova, Ctibor z Cimburka prodal Střílky a nedaleký Cimburk markraběti Janu Jindřichovi, po němž je zdědil nejstarší syn Jošt. Hrad zřejmě překonal těžké doby husitských a česko-uherských válek, naopak byl v jejich důsledku zabezpečen vysunutým opevněním, ale v roce 1542 se uvádí jako pustý. Tehdy jej spolu s panstvím zdědil Václav z Boskovic.

Zdroj:
- HOSÁK, Ladislav a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jižní Morava. Praha: Svoboda, 1981, s. 220.
- PLAČEK, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. 2. vydání. Praha: Libri, 1999, s. 326-327.Základní informace:

Název:

Střílky

Okres:

Kroměřížský

Poloha:

15 km východně od Bučovic

Nadmořská výška:

528 m n. m.

GPS souřadnice:

49°7'59.437"N, 17°13'39.935"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie 2012  Fotogalerie 2016

Dokumentace:

rekonstrukce hradu (15. stol.)


Typický pohled:


Střílky

Cesta k hradu:

Vlak Nejbližší vlaková stanice se nachází v 8 km vzdálených Nemoticích.
Autobus Autobus jedoucí z Koryčan zastavuje přímo ve Střílkách na náměstí, kde se dá také občerstvit v místní hospodě.
Automobil Auto je možno zaparkovat buď na výše zmíněmém náměstí, nebo o kousek výš na kopci u samoobsluhy poblíž barokního hřbitova. Zde se nachází i turistický rozcestník "Střílky", od něhož je hrad vzdálen 2,5 km po zelené a modré.


Erby významnějších držitelů hradu:

Z Obřan

Z Obřan

Markrabě moravský

Markrabě m...

Z Lipé

Z Lipé

Z Cimburka

Z Cimburka

Hechtové z Rosic

Hechtové z...

Český král

Český král

Z Lichtenburka

Z Lichtenburka

Z Ojnic

Z Ojnic

Z Boskovic

Z Boskovic


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)