Poslední aktualizace tohoto hradu: 19. 8. 2015


Značka zříceniny hradu

PAŘEZ

7 km severozápadně od Jičína

    Zříceniny hradu na pískovcové skále u Pařezské Lhoty na severozápadním okraji Prachovských skal.
    Existence hradu je archeologicky prokázána pro konec 14. století. V písemných zprávách se s ním poprvé setkáváme k roku 1403, kdy byl jeho držitelem Jan z Pařezu. Zanikl patrně za husitských válek, jako zřícenina se v rukách Ctibora z Pařezu poprvé připomíná k roku 1430.
    Pro stavbu hradu byl zvolen osamělý skalní útvar, v jehož obranyschopnosti zřejmě ještě hrála důležitou roli voda. Skála je puklinou, kterou byl veden přístup na hrad, rozdělena na dvě části. Prakticky celý horní obvod byl obehnán zděnými hradbami, které vyplnily i nerovnosti a pukliny. Na západní straně z obrysu hradu vystupuje čtverhranná věž, vybavená (včetně šachtičky pro manipulaci s mostem branky pro pěší), ale dle T. Durdíka zřejmě nikdy užívaná jako brána. Vrchol podstatné části skály zaujal palác, z jehož vnitřního dělení se dochovaly základové drážky se stopami malty a zdiva. Jejich malá šíře dovoluje uvažovat i o použití hrázděného zdiva. Sklepy tvořily světničky s napodobením valené klenby vytesané do skály. Na východě a jihu býval zjevně dvorek.
    Při úvahách o podobě hradu není zcela jasné, zda patrné zbytky vznikly v jedné či spíše ve dvou fázích. Situování vedení vstupu i výskyt světniček odpovídá skalnímu hradu, zbytky zděné architektury se čtverhrannou věží ukazují na vyšší kvalitativní úroveň. Nejspíše se jedná o svéráznou kombinaci skalního hradu s objektem z kontextu hradů 14. století s čtverhrannou věží, nejspíše blokových dispozic. Pokud by měla být věž skutečně užita jako brána, vyžádalo by si to obrovské terénní úpravy či náročné mostní konstrukce, které by k ní přivedly přístupovou cestu. Z těchto důvodů nebylo zřejmě toto řešení realizováno.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 422.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha: Libri, 2011, s. 83-84.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl V. - Podkrkonoší. 1. vydání. Praha: František Šimáček, 1887, s. 267-269.Základní informace:

Název:

Pařez

Okres:

Jičínský

Poloha:

7 km severozápadně od Jičína

Nadmořská výška:

360 m n. m.

GPS souřadnice:

N 50°28.64683', E 15°16.55503'

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

Margareta Pospíchalová, Ilona Schliková
a Helena Zajíčková, správce tytéž

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. terénní náčrt hradu
2. hmotová rekonstrukce hradu


Typický pohled:


Pařez

Cesta k hradu:

Autobus Autobusem se dopravíme přímo do Pařezské Lhoty, kde zastavují příměstské linky z Jičína, Turnova a Semil. Po zelené pěší turistické značce se po cca 700 m dostaneme pod hrad k rozcestníku Pařez - zříc., odb.
Vlak Nejbližší vlaková zastávka se nachází v Hrdoňovicích na trati 064: Mladá Boleslav – Stará Paka, odkud se pokračuje asi 1,8 km po žluté a následně červené pěší turistické značce.
Automobil Automobil lze zaparkovat u rybníka vedle hradu v obci Pařezská Lhota.Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)