Poslední aktualizace tohoto tématu: 13. 4. 2016


PANSKÁ SÍDLA OKRESU LITOMĚŘICEZobrazit Panská sídla okresu Litoměřice na větší mapě.

Předkládaná mapa je ve vývoji, polohu některých sídel, především tvrzí, jsem zanesl pouze přibližně nebo hypoteticky (viz tabulkový přehled níže).
Literatura

- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-003-9.
- HEBER, František Alexandr. České hrady, zámky a tvrze. II. díl, Severní Čechy. Argo: Praha, 2006. ISBN 80-7203-791-9.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XIV.: Litoměřicko a Žatecko. Praha: Argo, 1998, s. 110 a 112. ISBN 80-7203-094-9.
- SVOBODA, Ladislav a kol. Encyklopedie českých tvrzí I (A-J). Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-068-X.
- SVOBODA, Ladislav a kol. Encyklopedie českých tvrzí II (K-R). Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-279-8.
- ÚLOVEC, Jiří a kol. Encyklopedie českých tvrzí III (S-Ž). Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-700-5.
- ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. Druhé, doplněné vydání. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-037-3.Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)