Poslední aktualizace tohoto tématu: 13. 4. 2016


PANSKÁ SÍDLA OKRESU LITOMĚŘICEZobrazit Panská sídla okresu Litoměřice na větší mapě.

Polohu některých sídel, především tvrzí, jsem zanesl pouze přibližně nebo hypoteticky (viz tabulkový přehled níže).
Literatura

- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-003-9.
- HEBER, František Alexandr. České hrady, zámky a tvrze. II. díl, Severní Čechy. Argo: Praha, 2006. ISBN 80-7203-791-9.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XIV.: Litoměřicko a Žatecko. Praha: Argo, 1998, s. 110 a 112. ISBN 80-7203-094-9.
- SVOBODA, Ladislav a kol. Encyklopedie českých tvrzí I (A-J). Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-068-X.
- SVOBODA, Ladislav a kol. Encyklopedie českých tvrzí II (K-R). Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-279-8.
- ÚLOVEC, Jiří a kol. Encyklopedie českých tvrzí III (S-Ž). Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-700-5.
- ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. Druhé, doplněné vydání. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-037-3.Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)