Poslední aktualizace tohoto tématu: 29. 4. 2017


KNIHY O HRADECH


    Odborný zájem o hrady vyvolala vlna romantismu, která se zvedla v 1. polovině 19. století. Zámky, které tehdy ještě žily svým životem, zůstávaly zatím stranou.
    V následujícím přehledu bych chtěl krátce představit knihy pojednávající o českých opevněných panských sídlech tak, jak byly postupně vydávány. Budeme tedy postupovat od nejstarších publikací až po ty nejnovější. Nalezneme mezi nimi jak tituly zásadního charakteru, tak i práce méně známé, ovšem nikoli nevýznamné, přičemž červeně jsem zvýraznil ty z nich, které považuji za základní.Die Burgfesten und Ritterschlösser der österreichischen Monarchie


- Autor: F. SARTORI
- Místo a rok vydání: Brno, 1819–1820
- Anotace: Osmidílná práce, v níž se poprvé ve větší míře objevují moravské hrady, ovšem v rámci hradů tehdejší monarchie.


Väterlandische Bilder, in einer Geschichte und Beschreibung alter Burgfesten und Ritterschlösser Schlesiens (beider Antheile) sowie der Grafschaft Glatz


- Autor: K. A. MÜLLER
- Místo a rok vydání: Glogów, 1837
- Anotace: Vážnější pokus o popis slezských hradů.Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser


- Autor: F. A. HEBER
- Místo a rok vydání: Praha, 1843–1849
- Anotace: Sedmisvazkové dílo popisující 586 hradů a tvrzí, které Heber osobně navštívil a k nimž nakreslil 358 velmi ceněných vyobrazení. Všechny hrady, zámky a tvrze zpracovával d jednotného formátu, který začínal básnickým úryvkem, pokračoval podmanivým popisem okolí, úvahou o původu jména hradu, jeho vlastním popisem, historií majitelů hradu, pověstmi a končil datem navštívení hradu a prameny.
- Poznámka: Od roku 2002 začal v nakladatelství Argo vycházet český překlad Heberova sedmisvazkového díla pod názvem České hrady, zámky a tvrze. Cyklus je uspořádán na rozdíl od původního německého vydání do pěti svazků po jednotlivých krajích. Důraz je kladen na vysokou kvalitu reprodukce nádherných rytin, pro které je dílo obzvlášť ceněno. Prozatím vyšly čtyři svazky:
Západní Čechy (2002),
Severní Čechy (2006),
Jižní Čechy (2008),
Střední Čechy (2012).

kniha01.jpg, 13kB kniha02.jpg, 43kB


Mährens Burgen und ihre Sagen


- Autor: F. A. HEBER
- Místo a rok vydání: Praha, 1848
- Anotace: Heber zde věnoval pozornost vybraným moravským hradům. Jeho vyprávění je zabarveno nejen romanticky, ale pověstmi i poněkud folklórně.Burgen und Schlösser im Herzogtum Schlesien I.


- Autor: A. PETER
- Místo a rok vydání: Těšín, 1879
- Anotace: Na rozdíl od Müllerova svazku se tato práce zabývala kromě hradů i slezskými zámky.Hrady, zámky a tvrze Království českého


- Autor: A. SEDLÁČEK
- Nakladatel: F. Šimáček (B. Šimáček)
- Místo a rok vydání: Praha, 1882–1927
- Anotace: Monumentální patnáctisvazkové dílo objímající 415 hradů a hrádků, 117 zámků, 2423 tvrzí.
- Poznámka: Od roku 1995 vychází v nakladatelství Argo reprint Sedláčkových "Hradů".
Světlo světa prozatím spatřily díly:
Táborsko (4. díl, 1995)
Bydžovsko (5. díl, 2000 a 2002)
Podbrdsko (6. díl, 1995 a 2002)
Slánsko a Rakovnicko (8. díl, 1996 a 2002)
Klatovsko (9. díl, 1996 a 2002)
Boleslavsko (Ml.) (10. díl, 1997)
Prácheňsko (11. díl, 1997 a 2002)
Čáslavsko (12. díl, 1997 a 2002)
Plzeňsko (13. díl, 1998 a 2002)
Žatecko a Litoměřicko (14. díl, 1999)
Kouřimsko (15. díl, 1999)

kniha03.jpg, 18kB


Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung


- Autor: A. PROKOP
- Místo a rok vydání: Wien, 1904
- Anotace: Čtyřdílná publikace tohoto brněnského architekta, ředitele tamního uměleckoprůmyslového muzea a profesora brněnské a vídeňské techniky přineslo celkový nástin uměleckohistorického vývoje Moravy. Velký podíl v něm mají hrady a poprvé i zámky. Datační zmatky, chybné analýzy a historickou nedostatečnost částečně vyvážilo množství dokumentárního materiálu.Hrady, zámky a tvrze moravské I., Severní Morava


- Autor: V. PINKAVA
- Místo a rok vydání: Brno, 1927
- Anotace: První a jediný svazek litovelského vlastivědného pracovníka a vydavatele byl jen slabým odvarem a po žádné stránce nesnesl srovnání s rozsáhlým dílem Sedláčkovým.Hrady a zámky


- Autor: J. JILMERA, H. ROKYTA
- Místo a rok vydání: Praha, 1963
- Anotace: Kolektivní dílo obsahující 100 hesel z Čech a 24 z Moravy a Slezska, absence plánového materiálu.Burgen und Schlösser in Mähren


- Autor: E. HUBALA
- Nakladatelství: Verlag Wolfgang Weidlich
- Místo a rok vydání: Frankfurt am Main, 1965
- Anotace: První textově rozsáhlejší práce o moravských hradech a zámcích z pera německého historika umění, ve své době pro většinu našich zájemců bohužel nedostupná. Obsahuje 75 hesel z Moravy a 11 ze Slezska.České hrady


- Autor: D. MENCLOVÁ
- Nakladatelství: Odeon
- Místo a rok vydání: Praha, 1972 (2. aktualizované vydání 1976)
- Anotace: Monumentální dílo české historičky umění, v němž se pokusila zařadit hrady do celkového kontextu dějin umění a architektury v evropských souvislostech.

kniha04.jpg, 20kB


Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku


- Autor: KOLEKTIV
- Nakladatelství: Svoboda
- Místo a rok vydání: Praha, 1981-1989
- Anotace: Velmi dlouho připravovaná sedmidílná edice znamenající první souhrnné zpracování problematiky. Bohužel zcela zastaralé pojetí, nekonečná řada omylů a prokazatelná neznalost většiny popisovaných objektů, znehodnotily nejen obsah, ale i vložené prostředky. Chyběla též jakákoli grafická dokumentace.
- Svazky:
I. Jižní Morava, 1981
II. Severní Morava, 1983
III. Severní Čechy, 1984
IV. Západní Čechy, 1985
V. Jižní Čechy, 1986
VI. Praha a okolí, 1988
VII. Východní Čechy, 1989

kniha05.jpg, 20kB


Hrady a zámky v Čechách


- Autor: KOLEKTIV
- Nakladatelství: Olympia
- Místo a rok vydání: Praha, 1986
- Anotace: Užitečný turisticky zaměřený průvodce obsahující základní informace o 1400 hradech, hrádcích, zámcích, tvrzích a zříceninách v Čechách.Hrady a zámky na Moravě


- Autor: KOLEKTIV
- Nakladatelství: Olympia
- Místo a rok vydání: Praha, 1987
- Anotace: Turisticky zaměřená publikace zahrnující i drobné středověké fortifikace ze dřeva a hlíny a význačnější tvrze. Hutný text, převážně napsaný historikem Františkem Musilem, se také nevyvaroval chyb, ale ve srovnání s předchozími svazky jich je o dost méně. Bohužel neobsahuje vůbec žádné ilustrace, ale zvolená koncepce s nimi od počátku nepočítala.Encyklopedie českých hradů


- Autor: T. DURDÍK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 1995 (6. vydání 2005)
- Anotace: Průlomová kniha předního znalce našich hradů, v níž shrnuje výsledky dlouholetého bádání včetně nejnovějších výzkumů. První část tvoří obsáhlý úvod o funkci hradu, vývoji hradní architektury, ale i o životě na hradech. Druhá, slovníková část obsahuje více než 500 hesel věnovaných jednotlivým hradům, významným stavebníkům, architektonickému názvosloví a souvisejícím pojmům.

kniha06.jpg, 13kB


Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku


- Autor: M. PLAČEK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 1996 (3. vydání 2001)
- Anotace: Průlomová kniha s nejnovějšími poznatky o hradní a zámecké architektuře na Moravě a ve Slezsku. Úvodní studie rozebírá vývoj panských sídel v regionu Moravy a Slezska. Rozsáhlá abecedně řazená část přináší hesla téměř všech moravských a slezských hradů a většiny zámků. Bohatě ilustrovaná encyklopedie (foto, rytiny, veduty, plánky, rekonstrukce, terénní nákresy).

kniha07.jpg, 21kB


Encyklopedie českých tvrzí


- Autor: KOLEKTIV
- Nakladatelství: Argo
- Místo a rok vydání: Praha, 1997-2005
- Anotace: Třídílná, moderně pojednaná, bohatě ilustrovaná publikace vyplňuje bílé místo v nabídce odborné a populárně naučné literatury, zaměřené na sídla nižší šlechty. Publikace je dělena do dvou oddílů. První oddíl zahrnuje obecně historický a stavební popis vzniku, vývoje a typů sídel a tvrzí (včetně přechodných typů) od 11. do 17. století (s důrazem na stavby 14.-16. století). - Svazky:
1. díl (A-J), 1997
2. díl (K-R), 2000
3. díl (S-Ž), 2005

kniha08.jpg, 16kB


Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě


- Autor: T. DURDÍK
- Nakladatelství: Academia
- Místo a rok vydání: Praha, 1998
- Anotace: Kniha pojednává o charakteristické skupině středověké hradní architektury, tzv. kastelech - pravoúhlých, vícevěžových hradech, vyskytujících se na území Čech, Moravy, Rakouska a Maďarska. Jsou to jednak kastely původem francouzské, které byly schopny aktivní obrany, jednak kastely středoevropské, tj. hrady městské, čtyřhranné, čtyřvěžové, neuzpůsobené aktivní obraně.

kniha09.jpg, 17kB


Ilustrovaná encyklopedie českých hradů


- Autor: T. DURDÍK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 1999 (posl. dotisk v roce 2009)
- Anotace: Přední český a evropský kastelolog doc. Tomáš Durdík, jehož Encyklopedie českých hradů se dočkala řady vydání a dotisků, text knihy podstatně rozšířil a přepracoval, a zejména zařadil dvojnásobný počet lokalit zřícenin a hradů. Ilustrační doprovod je pak dokonce trojnásobný! V nově koncipované knize velkého formátu, který umožnil věnovat patřičnou plochu nákresům s vývojovými fázemi staveb, nalezne čtenář u každého z hesel i základní literaturu a v závěru knihy pak obsáhlý bibliografický přehled.

kniha10.jpg, 16kB


Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - Dodatky


- Autor: T. DURDÍK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2002
- Anotace: Kniha obsahuje nejen dílčí opravy k 1. a 2. vydání, ale i řadu zcela nových hesel včetně asi deseti nových lokalit a také doplňky (především nově vyšlé literatury) a dodatky (včetně nového stavebního průzkumu) ke stávajícím heslům, a to k datu 31. 12. 2001. Texty v abecedním řazení doprovází na 240 ilustrací, zejména situačních plánů, ale i vedut a dalších dobových vyobrazení a současných foto. Podstatně rozšířen je také soupis literatury. Kniha tak tvoří organickou součást s dosavadním vydáním Ilustrovaných hradů, resp. jeho dotiskem.

kniha11.jpg, 12kB


Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - Dodatky II.


- Autor: T. DURDÍK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2005
- Anotace: V již druhém svazku dodatků přinesl autor jednak několik nových lokalit, ale především - na základě terénních výzkumů, publikovaných zpráv, ale i nově objevených archivních pramenů, a hlavně ilustrací a nové literatury (Dodatky a doplňky ke stávajícím heslům). Svazek uzavírá podrobná bibliografie kastelologické literatury 2002-2004.

kniha12.jpg, 16kB


Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - Dodatky III.


- Autor: T. DURDÍK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2008
- Anotace: Již třetí sešit dodatků přináší některé nové lokality, mnoho dosud nepublikovaných či pozapomenutých ilustrací, dále autor mapuje probíhající výzkum již publikovaných lokalit a samozřejmě také podrobně mapuje kompletní castellologickou produkci, která vznikla od doby vydání posledních dodatků.

kniha28.jpg, 16kB


Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - Dodatky IV.


- Autor: T. DURDÍK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2011
- Anotace: Publikace obsahuje další zjištění a literaturu za roky 2008-2010. Aktualizováno je tu na 300 hradů, zařazeno je 14 dalších lokalit. Vedle přehledné mapy nalezne čtenář v textu a speciální příloze i na 300 ilustrací.

kniha31.jpg, 14kB


Hrady českého Slezska


- Autor: P. KOUŘIL, D. PRIX, M. WIHODA
- Nakladatelství: Archeologický ústav AV ČR
- Místo a rok vydání: Brno, 2000
- Anotace: Práce přináší všestranné vyhodnocení vrcholně středověkých fortifikací-hradů (13.-15. stol.) na území české části historického Slezska, při zapojení archeologie, historie, dějin umění a celé řady dalších historických a přírodovědných disciplin. Sleduje však nejen vlastní opevněná sídla, ale i jejich úlohu v sídelním procesu, dotýká se otázek kolonizace, komunikací, důlní činnosti a pod., podává zcela nový a neotřelý pohled na historii Opavska a Těšínska od jejich vstupu na historickou scénu v průběhu 9. věku až po období česko-uherských válek v 60.-70. letech 15. století.

kniha32.jpg, 14kB


Hrady okresu Česká Lípa


- Autor: F. GABRIEL, J. PANÁČEK
- Nakladatelství: Argo
- Místo a rok vydání: Praha, 2000
- Anotace: Ojedinělé dílo české kastelologie. Autoři poprvé v úplnosti popsali, zaměřili a zdokumentovali na 50 hradních lokalit okresu Česká Lípa, který je na tyto památky středověkého fortifikačního stavitelství jedním z nejbohatších v České republice. U všech lokalit autoři uvádějí jejich přesnou polohu, písemné a archeologické prameny, plán lokality a soupis literatury. Kniha je doplněna řadou unikátních fotografií a dalšího obrazového materiálu, nechybějí ani rejstříky jmen, pod nimiž byly lokality uváděny v místopisné literatuře a na mapách.

kniha13.jpg, 13kB


Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech


- Autor: J. ÚLOVEC
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2000 (2. doplněné vydání 2001)
- Anotace: Kniha popisuje na 250 nenávratně zaniklých hradů, zámků a tvrzí v Čechách.

kniha28.jpg, 10kB


Zříceniny hradů, tvrzí a zámků


- Autor: T. DURDÍK, V. SUŠICKÝ
- Nakladatelství: Agentura Pankrác
- Místo a rok vydání: Praha, 2000-2012
- Anotace: Kniha obsahuje množství odborných perokresbových nákresů, detailní popis přístupu a samozřejmě fundovaný nástin historie památky s popisem stavebního vývoje od jejího vzniku až do současnosti.
- Svazky:
1. díl Střední Čechy, 2000
2. díl Jižní Čechy, 2002
3. díl Západní Čechy, 2005
4. díl Východní Čechy, 2012

kniha15.jpg, 14kB


Středověké hrady v Čechách a na Moravě


- Autor: T. DURDÍK, P. BOLINA
- Nakladatelství: Argo
- Místo a rok vydání: Praha, 2001
- Anotace: Kniha je shrnutím studia středověkých hradů během posledních třiceti let na celém území České republiky a svým pojetím se poněkud odlišuje od doposud publikovaných prací. V úvodu je nastíněna koncepce knihy a přehled důležitých etap studia středověkých hradů u nás. Vlastní text se skládá ze tří částí. První část nazvaná Hradní dispozice a její prvky, která bývá v evropské literatuře označována jako Burgenkunde, si všímá jednotlivých prvků tvořících hradní dispozici, jejich morfologie, typologie, souvislostí a vývoje. Druhá část knihy je věnována hradní typologii. Třetí část tvoří do základních etap členěný nástin vývoje hradů v Čechách a na Moravě od 12. do počátku 16. století. Kniha obsahuje bohatý, většinou doposud nepublikovaný obrazový materiál – fotografie, plány, stará vyobrazení.

kniha16.jpg, 18kB


Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí


- Autor: M. PLAČEK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2001 (2. opravené vydání 2007)
- Anotace: Nejúplnější přehled středověkých panských sídel na Moravě a ve Slezsku včetně těch, která se do současné doby nedochovala, respektive zůstaly po nich pouze zříceniny či jen základy nebo byla přestavěna na zámky či jiné objekty. Text doprovází množství ilustrací (plánky, soudobá fota, historická zobrazení apod.) a odkazy na literaturu.

kniha17.jpg, 20kB


České hrady: kapesní, ilustrovaný průvodce, 1. díl


- Autor: V. PEŠA
- Nakladatelství: Argo
- Místo a rok vydání: Praha, 2002
- Anotace: Průvodce kapesního formátu přináší zajímavé i praktické informace o asi 360 vybraných hradech severovýchodních a středních Čech, Kladska a Českosaského Švýcarska. Území popisované průvodcem je rozděleno do 11 celků: 1. Praha, Polabí a dolní Poohří, 2. východní Krušnohoří, 3. České středohoří, 4. Českosaské Švýcarsko, 5. Lužické hory, 6. Českolipsko a Kokořínsko, 7. Pojizeří, 8. Jičínsko, 9. Železné hory a Poličsko, 10. východní pohraničí a 11. Kladsko. Všechny objekty jsou ve zmíněných oblastech rozděleny na dvě skupiny. V první skupině jsou popsány zachované hrady, hradní zříceniny či zachované nadzemní relikty zdiva hradních zřícenin, ve druhé potom zbývající objekty, dochované v podobě terénních nerovností nebo stavby zaniklé. Popisy jednotlivých hradů obsahují: stručnou charakteristiku objektu, bližší upřesnění polohy hradu s možnostmi přístupu, odkaz na mapu edice Klubu českých turistů 1:50 000 s číslem mapového listu, popis možností rozhledu do okolní krajiny, stručné dějiny objektu s jeho stavebním vývojem, zajímavosti a pověsti týkající se hradu. Součástí popisu dochovaných objektů je perokresba, která znázorňuje současný stav hradu při pohledu z ptačí perspektivy. Publikace je doplněna výběrovým soupisem použité literatury a rejstříkem.

kniha14.jpg, 8,9kB


Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí - Dodatky


- Autor: M. PLAČEK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2007
- Anotace: V Dodatcích čtenář nalezne na 30 dosud nepopsaných lokalit (Branky, Burgstein, Býkovec u Oslnovic, Dolní Bolíkov, Frýdlant nad Ostravicí, Heroltice, Hodoňovice, Horní Studénky, též Petrov, Hostákov, Hradišťko u Rožnova pod Radhoštěm, Hustopeče nad Bečvou – Doubrava, Jimramov, Kladníky, Kokory, Količín a mnohé další) a zároveň doplňky a dodatky (a to včetně doplnění literatury obecné i k jednotlivým heslům) ke stávajícím lokalitám a také řadu dalších ilustrací a fotografií, včetně leteckých foto vybraných moravských hradů.

kniha18.jpg, 18kB


Encyklopedie slovenských hradů


- Autor: M. BÓNA, M. PLAČEK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2007
- Anotace: Dvojice autorů specialistů-kastellologů (jeden z Moravy, jeden ze Slovenska) přináší vůbec první ucelený výčet a podrobný popis hradů na Slovensku. Kniha koncepčně navazuje na svazky Libri o českých, respektive moravských hradech, přináší úvodní stať o vývoji hradní architektury, abecedně řazený lexikon, je vybavena bohatým ilustračním doprovodem (veduty, plánky, půdorysy, rekonstrukce, dobová i současná fota) a seznamem dosavadní literatury k tématu i jednotlivým lokalitám. V koedici se Slovartem vychází česká i slovenská mutace.

kniha36.jpg, 19kB


Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech


- Autor: J. ÚLOVEC
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2003-2005
- Anotace: Ve více než 100 podle lokalit abecedně řazených medailónech autor přináší přehled o nejvíce ohrožených panských sídlech. Text doprovází situační plány, rozličná dobová zobrazení objektů i fota zachycující dnešní stav našich ohrožených památek a seznam literatury.
- Svazky:
1. díl (A-M), 2003
2. díl (N-Ž), 2005

kniha19.jpg, 19kB


Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska


- Autor: F. MUSIL, M. PLAČEK
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2003
- Anotace: Kniha tvoří moravskoslezský pandán k titulu J. Úlovce Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, který se dočkal opakovaných vydání. Tato doslova „černá kniha“ naší „péče“ o památkové dědictví v éře komunismu, která se žel v řadě případů přenesla i do polistopadové doby, mapuje v abecedním pořádku na 80 zaniklých panských sídel na Moravě a ve Slezsku (kde zasáhly i válečné operace roku 1945) včetně jejich vývoje a ilustračního doprovodu.

kniha27.jpg, 17kB


Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945


- Autor: M. PLAČEK, J. ÚLOVEC, F. MUSIL
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2005
- Anotace: Rozšířené a doplněné vydání knih "Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech" a "Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska " v jednom svazku. Doplněno o další lokality i o nový obrazový materiál. Velký formát knihy umožnil zároveň dát i odpovídající prostor plánkům.

kniha20.jpg, 19kB


Hrady a zámky Libereckého kraje


- Autor: V. BRYCH, J. RENDEK, V. PŘENOSILOVÁ
- Nakladatelství: Knihy 555
- Místo a rok vydání: Praha, 2002
- Anotace: Obrazově bohatě vybavená publikace zahrnuje ty pozoruhodné reprezentanty hradní a zámecké architektury patřící k nejdůležitějším památkám České republiky. Fotografie více než 35 objektů ležících na území Libereckého kraje, např. Bezdězu, Frýdlantu, Hrubé Skály, Hrubého Rohozce, Sychrova, Trosek, Zákup, a jejich umělecky hodnotných interiérů, doplňují reprodukce grafických listů a kreseb 18.–19. století ze sbírek Národního muzea. Obrazové části reprezentativní publikace předchází kapitola o šlechtických rodech žijících v tomto regionu v průběhu sedmi století. Popularizující texty v podobě výběrového katalogu doprovázejí rovněž aktuální informace pro návštěvníky a turisty.

kniha21.jpg, 14kB


Hrady, zámky a tvrze na Ústecku


- Autor: J. ÚLOVEC
- Nakladatelství: Město Ústí nad Labem
- Místo a rok vydání: Ústí nad Labem, 2002
- Anotace: Podrobná historie hradů, zámků a tvrzí v okrese Ústí nad Labem (včetně hradu Kyšperku - okr. Teplice) s popisem již neexistujících objektů. Velké množství fotografií, plánů a kreseb.

kniha22.jpg, 9,7kB


Hrady, zámky a tvrze Klatovska


- Autor: J. ÚLOVEC
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2004
- Anotace: Podrobný popis stavebního vývoje, majitelů jednotlivých panských sídel i dnešní, často ne právě utěšený stav těchto unikátních památek naší minulosti v oblasti Klatovska s bohatou obrazovou dokumentací (mapy, plány, dobová zobrazení, starší i současná fota) z pera historika a archiváře Jiřího Úlovce, navíc s obsáhlou barevnou fotografickou přílohou Josefa Hory.

kniha23.jpg, 24kB


Hrady, tvrze a zámky Nymburska


- Autor: J. ÚLOVEC, T. TOMÍČEK
- Nakladatelství: Argo
- Místo a rok vydání: v edičním plánu
- Anotace: Encyklopedická publikace mapuje asi osmdesát hradů, zámků a tvrzí, které byly na území okresu vystavěny od 13. do 20. století. V úvodu autoři zpracovali obecný přehled vzniku zdejších hradů, tvrzí a zámků, jejich rozvoje a stavu dochování na počátku 21. století. V další části se pak věnují jednotlivým lokalitám, jejich popisu, historii a stavebnímu vývoji. Knihu doprovázejí stará vyobrazení, historická i současná plánová a fotografická dokumentace, rekonstrukce původního stavu vybraných hradů, zámků a tvrzí, rozsáhlý soupis literatury, barevná příloha a mapa okresu se zakreslenými sídly.Hrady, tvrze a zámky jižního Plzeňska


- Autor: J. ÚLOVEC, J. HORA
- Nakladatelství: Argo
- Místo a rok vydání: v edičním plánu
- Anotace: Kniha seznamuje zájemce s přibližně stovkou hradů, zámků a tvrzí, které vznikaly na území jižního Plzeňska v době od 13. století. Po úvodním obecném nástinu v zniku a vývoje panských sídel v daném regionu následují samostatné stati o každé lokalitě se zasvěceným popisem stavby a přehledem její historie. Kniha je opět doplněna obsáhlým doprovodným materiálem, jako jsou stará vyobrazení, historická i současná plánová a fotografická dokumentace, mapa okresu s vyznačenými památkami a barevná příloha s fotografiemi hradů, zámků a tvrzí od Josefa Hory.Hrady, zámky a tvrze na území velké Prahy


- Autor: J. ÚLOVEC, P. CHOTĚBOŘ, J. JINDŘICH, F. KAŠIČKA
- Nakladatelství: Argo
- Místo a rok vydání: v edičním plánu
- Anotace: Kniha představuje čtenáři téměř sto dvacet hradů, zámků a tvrzí, vystavěných na území dnešní velké Prahy v průběhu 13. až 20. století. V úvodu přináší stručný popis dějinného vývoje oblasti a dále obsahuje stati o jednotlivých panských sídlech s nástinem jejich historie, stavební podoby a stavu dochování. Přílohu knihy tvoří katastrální mapy, stará vyobrazení a fotografie dochovaných i zaniklých sídel. Součastí je také soupis pramenů a mapa.Hrady, zámky a tvrze na Sokolovsku


- Autor: J. ÚLOVEC
- Nakladatelství: Argo
- Místo a rok vydání: v edičním plánu
- Anotace: První kniha nové ediční řady čtenářům představuje hrady, zámky a tvrze okresu Sokolov. Po úvodu se stručným popisem dějinného vývoje regionu obsahuje stati o téměř stovce panských sídel s nástinem jejich historie, stavební podoby a stavu dochování. Přílohu knihy tvoří katastrální mapy, plány, stará vyobrazení a fotografie dochovaných a zaniklých sídel. Knihu doplňuje soupis pramenů, literatury a mapa okresu. Následující svazky řady budou věnovány okresům Semily, Tachov a Praha–východ.Skalní hrady zemí Koruny české


- Autor: Z. FIŠERA
- Nakladatelství: Libri
- Místo a rok vydání: Praha, 2004
- Anotace: Autor sleduje ojedinělý a dodnes diskutovaný typ panského sídla tentokrát nejen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale i za hranicemi současné ČR, v rámci bývalých zemí Koruny české. Abecedně řazený výčet jednotlivých lokalit s jejich historií a popisem soudobého stavu provázejí půdorysné plánky, rekonstrukce, dobové ilustrace i dnešní fota. Encyklopedickou část předchází úvodní stať, která sleduje fenomén skalních hradů, jak ho definují různí autoři, a to v rámci celé Evropy.

kniha24.jpg, 15kB


Hrady přechodného typu v Čechách


- Autor: T. DURDÍK
- Nakladatelství: Agentura Pankrác
- Místo a rok vydání: Praha, 2007
- Anotace: Objevná publikace detailně a s bohatým ilustračním doprovodem prezentuje výsledky autorových archeologických výzkumů královských hradů Hlavačov, Angerbach a Tachov, stejně jako výsledky výzkumu A. Hejny na hradě Týnec nad Sázavou. Dále je pozornost věnována 8 dalším formou povrchového průzkumu a drobné sondáže u zkoumaných příbuzných hradů (Ruchomperk /Velký Kouřim/, Hrad pod Hrnčířem u Petrovic, Hlavačov u Chocně, Hořovice, Hrad u Kvítkova, Hrad u Čtyřkol, Skara /Úvaly/ a Vimberk). Ve všech případech je plastického obrazu hradu dosaženo pomocí komplexního pojednání složité problematiky jeho historie a podoby, stejně jako zhodnocení dosavadních archeologických nálezů a jejich výpovědi v širších souvislostech. Charakteristické znaky, spojující všechny tyto hrady, z nich umožňují vytvořit typ nazvaný hrady přechodného typu, náležející nejstaršímu horizontu českých královských hradů. Publikací prezentovaný, díky výsledkům archeologických výzkumů posledních 35 let nově rozpoznaný, hradní typ představuje významnou součást procesu společenských změn, které v Čechách proběhly v 13. století.

kniha25.jpg, 11kB


České hrady


- Autor: T. DURDÍK
- Nakladatelství: Albatros
- Místo a rok vydání: Praha, 2008 (2. vydání)
- Anotace: Představíme-li si typickou českou krajinu, jistě v ní nebude chybět silueta starého hradu nebo jeho zříceniny. Hrady odjakživa provokovaly lidskou fantazii, odjakživa nás fascinovaly svým "němým svědectvím o minulosti," odjakživa v nás vzbouzely touhu dozvědět se o nich víc. Této touze vychází vstříc druhé, aktualizované vydání klasické knihy České hrady, dalšího svazku z edice OKO - zasvěceným průvodcem nám bude profesor Tomáš Durdík, historik, archeolog a význačný představitel evropské kastelologie (nauky o hradech). Tato příručka by neměla chybět v knihovničce žádného čtenáře, který se zajímá o historii i o její "němé svědky" - české hrady.

kniha29.jpg, 11kB


Hrady na Malši


- Autor: T. DURDÍK
- Nakladatelství: Společnost přátel starožitností
- Místo a rok vydání: Praha, 2008
- Anotace: Kniha popisuje pět zřícenin, kdysi důležitých hradů na řece Malši - Velešín, Pořešín, Sokolčí, Louzek a Tichá. Ke každému hradu je sepsána jeho historie, archeologické nálezy, stavební podoba a vývoj a jeho postavení ve vývoji české hradní architektury. Text je doplněn množstvím fotografií a náčrtů z historie a terénních pracích.

kniha40.jpg, 14kB


Hrady Čech a Moravy: z čeho jsou a na čem stojí


- Autor: Kolektiv
- Nakladatelství: Grada
- Místo a rok vydání: Praha, 2010
- Anotace: Publikace renomovaných autorů přináší zcela ojedinělý, nový a zajímavý pohled na české památky. Autoři se zaměřili na geologické podmínky vzniku hradů, zámků, tvrzí, klášterů a podobných staveb. Čtenář se dozví nejen, na jakých horninách jsou postaveny, ale i z jakého materiálu a proč byly jednotlivé stavby zbudovány, že volba kamene pro stavbu nebyla vůbec nahodilá a spoustu dalších zajímavostí, které v běžných publikacích nenajde. Nedílnou součást tvoří i kapitola věnovaná obraně a dobývání hradů. Kniha zajímavým a čtivým způsobem popisuje sepětí přírodních geologických podmínek se středověkými a některými novověkými kamennými stavbami.

kniha30.jpg, 15kB


Hrady na hranici. Čechy-Sasko


- Autor: Kolektiv
- Vydavatel: Iniciativa pro děčínský zámek
- Místo a rok vydání: Děčín, 2012
- Anotace: Výpravná publikace věnovaná středověkým hradním stavbám rozkládajícím se podél východní části česko - saského pomezí. Impulsem k jejímu vydání se stalo 450. výročí uzavření Chebské smlouvy roku 1459, čímž došlo k ustálení do té doby velmi proměnlivé středověké hranice mezi Čechami a Saskem. Kniha je dílem kolektivu autorů. Úvod je opatřen historickou statí (J. Nešněrová – L. Bobková) věnovanou vývoji česko-saské hranice od počátku českého státu až po již zmíněný mezník, jímž se stal rok 1459. Stěžejní část knihy pak představuje katalog hradů či jejich pozůstatků, které se na obou stranách dnešní státní hranice nacházejí. Na české straně (zpracoval J. Šedivý) se jedná celkem o třicet hradních lokalit rozprostřených na okrese Teplice, Ústí n. L. a Děčín. Nalezneme zde tak hrady nacházející se v jižním svahu Krušných hor, severních svazích Českého středohoří, v Českém Švýcarsku a v severozápadní části Lužických hor. Všechna hesla jsou opatřena půdorysným plánkem a doporovodným stavebně - historickým textem. Závěr české části katalogu je opatřen pojednáním o úloze a vztahu těchto hradů k dění na česko - saském pomezí. Katalog hradů na přilehlém saském území (zpracovali: I. Gräßler, L. Hennig, B. Finger) představuje celkem 27 hesel hradů z východní části krušnohorského masivu a členité oblasti pískovcových skal Saského Švýcarska.

kniha35.jpg, 12kB


Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka


- Autor: D. KOVÁŘ
- Vydavatel: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích
- Místo a rok vydání: České Budějovice, 2012
- Anotace: Kniha encyklopedickou formou přináší údaje o 174 panských sídlech okresu České Budějovice. Úvodní text problematiku obecně shrnuje. Hesla popisují historický a stavební vývoj jednotlivých památek, jejich současný stav a u zaniklých pak pokud možno přesnou lokalizaci. Text je doprovázen přibližně 550 ilustracemi (staré i současné fotografie, mapky, plánová dokumentace aj.). Dalších 260 obrázků se nachází v barevné příloze. Jde o první pokus o úplné zmapování tvrzí, hradů, zámků a ostatních typů šlechtických sídel v regionu Českobudějovicka.

kniha34.jpg, 12kB


Hrady Václava IV. Od nedobytného útočiště k pohodlné rezidenci


- Autor: F. ZÁRUBA
- Vydavatel: NLN
- Místo a rok vydání: Praha, 2014
- Anotace: Hrady Václava IV. jako dějiště pohnutých osudů syna Karla IV. dlouhodobě přitahují pozornost badatelů a vzbuzují zájem laiků. Autor publikace se opírá nejen o výsledky těchto bádání, ale vychází i z vlastního zájmu a výzkumu hradních areálů doby Václavovy. Významné postavení v knize zaujímá umělecko-historická interpretace hradů, posuzovaných v kontextu stavební produkce celého 14. století, již lze snad nejvýstižněji charakterizovat coby „cestu od hradu k zámku“. Kromě činnosti dvorské hutě, výtvarných souvislostí hradní architektury a historického kontextu je čtenář detailně obeznámen také se stavebními úpravami či výstavbou, již v daném období prošel Pražský hrad, Kaple Všech svatých, Loket, Žebrák, Vlašský dvůr či Nový hrad u Kunratic.

kniha37.jpg, 20kB


Pyšná sídla mocných. Hrady a tvrze na Mostecku


- Autor: I. LEHKÝ, M. SÝKORA
- Vydavatel: ÚAPPSZČ, v.i.i.
- Místo a rok vydání: Most, 2014
- Anotace: Kniha si klade za cíl představit Mostecko, vnímané často jen jako industriální krajinu bez příběhů a historie z jiného pohledu. Představit jej jako místo významných dějinných událostí, jako místo, kde se střetávaly kulturní proudy a jako místo s velkým počtem památek, jejichž význam často přesahuje hranice regionu. V tomto případě se jedná o středověké opevněné objekty, tedy hrady a tvrze. Kniha není pojata encyklopedicky jako soupis opevněných sídel, ale jako cesta po zajímavých a názorných ukázkách opevněných sídel v průběhu dějin za doprovodu historických příběhů, které se zde skutečně udály. Jsou zde rovněž uvedeny poznatky z nejnovějších archeologických výzkumů, informace o dosud neznámých hradech, půdorysné plány dotčených objektů a zejména jejich dosud nepublikované prostorové rekonstrukce.

kniha38.jpg, 38kB


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monografie vydané po roce 2000:


Hrad Veveří: mýtus, historie a skutečnost


- Autor: T. DACÍK
- Nakladatelství: Svan
- Místo a rok vydání: Brno, 2000
- Anotace: Pověry, mýty, pověsti, dohady, hledání pokladů i seriózních fakt. To vše přináší dodnes málo probádaná historie jednoho z nejstarších a nejzajímavějších hradů na Moravě.

monografie01.jpg, 14kB


Brumov: osudy hradu a jeho držitelů


- Autor: Z. POKLUDA
- Nakladatelství: Alcor puzzle
- Místo a rok vydání: Hýsly, 2005 (1. vydání)
- Anotace: Osudy hradu Brumov, který byl zbudován k zabezpečení Vlárského průsmyku a tvořil součást řetězce pohraničních pevností historicky doložených v prvních letech vlády Přemysla II.

monografie02.jpg, 15kB


Cornštejn: hrad nad Dyjí


- Autor: J. KACELT
- Nakladatelství: Alcor puzzle
- Místo a rok vydání: Hýsly, 2005 (1. vydání)
- Anotace: O hradě, ležícím asi 6 kilometrů od Vranova nad Dyjí.Olomoucký hrad v raném středověku II.


- Autor: V. DOHNAL
- Nakladatelství: Archeologické centrum
- Místo a rok vydání: Olomouc, 2005 (1. vydání)
- Anotace: Publikace přibližuje výsledky archeologického průzkumu Olomouckého hradu v letech 1972-1995.

monografie03.jpg, 10kB


Buchlov: historie a příběhy hradu


- Autor: B. ŽIŽLAVSKÝ
- Nakladatelství: Alcor puzzle
- Místo a rok vydání: Hýsly, 2006 (1. vydání)
- Anotace: Historie a příběhy hradu Buchlov, dominanty Chřibů a moravského Slovácka.

monografie04.jpg, 15kB


Kašperk: knížka o šumavském hradu


- Autor: V. HORPENIAK
- Nakladatelství: Alcor puzzle
- Místo a rok vydání: Hýsly, 2006 (1. vydání)
- Anotace: Knížka o šumavském hradu je výstižný podtitul publikace, která zaplňuje citelnou mezeru v pomyslné knihovně regionální šumavské literatury. Čtivě napsaný a bohatě ilustrovaný kulturně-historický pohled renomovaného historika ocení nejen návštěvníci známého šumavského monumentu, ale i zájemci o místní legendy, dějiny osidlování Šumavy a o život i dílo zakladatele hradu, Otce vlasti, císaře a krále Karla IV.

monografie05.jpg, 12kB


Hrad Rokštejn


- Autor: Z. MĚŘÍNSKÝ
- Nakladatelství: FF MU
- Místo a rok vydání: Brno, 2007 (1. vydání)
- Anotace: Záchranný výzkum hradu Rokštejna u Panské Lhoty se během 25 proběhlých výzkumných sezón rozrostl v rozsáhlý systematický výzkumný projekt, sledující všechny aspekty spojené se stavebně historickým vývojem objektu, chronologií materiální kultury vrcholného středověku, životem obyvatelů hradu a jejich společenským postavením a hospodářskými vazbami, ekologií a přírodním prostředím ve středověku.

monografie06.jpg, 22kB


Hamrštejn. Minulost, přítomnost a budoucnost zříceniny hradu


- Autor: R. TIŠEROVÁ (ed.)
- Nakladatelství: NPÚ, ÚOP v Liberci
- Místo a rok vydání: Liberec, 2010
- Anotace: Publikace je komparací výsledků činnosti vyvíjené v rámci obnovy areálu zříceniny hradu Hamrštejn, jejíž dlouhodobě špatný technický stav byl příčinou zápisu na indikativní seznam nejohroženějších kulturních památek České republiky. Aktivity směřující k rehabilitaci areálu a statickému zajištění hradní zříceniny jsou z pohledu památkové péče složitým procesem, který lze rozdělit do několika základních rovin a musí nutně předcházet samotné realizaci obnovy. Shrnutím těchto činností vznikla publikace, jejímž hlavním cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s touto problematikou.

monografie08.jpg, 17kB


Přemyslovské Křivoklátsko. 900 let hradu Křivoklátu


- Autor: V. RAZÍM
- Nakladatelství: NPÚ, ÚOP středních Čech
- Místo a rok vydání: Praha, 2010
- Anotace: Katalog výstavy Přemyslovské Křivoklátsko, připravené k 900. výročí první písemné zmínky o hradu Křivoklátu (1110–2010).

monografie10.jpg, 22kB


Helfenburk: hrad pražských arcibiskupů


- Autor: F. GABRIEL, J. PANÁČEK, K. PODROUŽEK
- Nakladatelství: Hrádek, o. s.
- Místo a rok vydání: Dřísy, 2011 (1. vydání)
- Anotace: Rozsáhlá publikace hradu Helfenburku (Hrádku) u Úštěka na Litoměřicku. Obsahuje nové archivní rešerže od Ing. Jaroslava Panáčka. Stavebně-historický rozbor a výsledky dlouholetého archeologického výzkumu Prof. PhDr. Františka Gabriela, Ph.D. Závěr knihy shrnuje novověké dějiny hradu od PhDr. Kamila Podroužka Ph.D. Bohatá obrazová část včetně nákresů všech archeologických sond.

kniha33.jpg, 16kB


Vizmburk: raně gotický hrad a jeho proměny


- Autor: V. RAZÍM
- Nakladatelství: NPÚ, ÚOP středních Čech
- Místo a rok vydání: Praha, 2012 (1. vydání)
- Anotace: Publikace připomíná 40 let od zahájení archeologického výzkumu východočeského hradu. Na osudech odhalených konstrukcí i vyzdvižených nálezů je ilustrován složitý vztah nynější společnosti k historickému odkazu. Od roku 1972 se před zraky odborné i široké kulturní veřejnosti odhalovala skvěle dochovaná zřícenina raně gotického hradu, jaká neměla v Čechách ani v sousedství obdoby. Mluvilo se o "českých Pompejích", o výzkumu století. Památka první kategorie měla být konzervována a zpřístupněna veřejnosti; očekával se příliv turistů. Výsledek však není tak optimistický.

monografie07.jpg, 22kB


Hrad Pernštejn


- Autor: kolektiv
- Nakladatelství: NPÚ, ÚOP v Kroměříži
- Místo a rok vydání: Kroměříž, 2015
- Anotace: Publikace doplněná četnými fotografiemi, historickými obrázky a plány se věnuje jednomu z nejpůvabnějších moravských hradů. Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.

monografie09.jpg, 13kB


Oltářík. Hrad Jakoubka z Vřesovic


- Autor: I. LEHKÝ, M. SÝKORA
- Vydavatel: ÚAPPSZČ, v.i.i.
- Místo a rok vydání: Most, 2015
- Anotace: Jedná se o první svazek plánované edice "Nemovité památky severozápadních Čech", která si vzala za cíl zpřístupňovat odborné i široké veřejnosti výsledky nejnovějších výzkumů v oblasti stavební historie. Její první díl je věnován hradu Oltáříku, středověkému opevněnému sídlu, které si nechal vystavět mocný husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Vedle zpracovaných dějin objektu zde nalezneme i podrobný popis a rozbor dochované architektury a to vše doplněné vyčerpávající fotografickou, obrazovou a plánovou dokumentací (velké rozkládací plány). Opomenout nelze ani pozornost, která je věnována počítačově zpracovaným pohledovým rekonstrukcím, znázorňujícím, jak mohla na základě nejmodernějších metod z oblasti archeologie a stavební historie zřícenina hradu Oltáříku vypadat v době svého života. Pozornosti autorů neunikly ani další památky v přilehlém okolí, zejména ty středověké, které měly úzkou vazbu na zkoumaný objekt. V tomto případě se jedná zejména o tvrz a kostely v Medvědicích a v Lipé.

kniha39.jpg, 15kB


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)