Poslední aktualizace tohoto hradu: 19. 12. 2008


Značka zříceniny hradu

KLENOVÁ

13 km západně od Klatov

    Hrad vznikl na konci 2. poloviny 13. století, kdy si jej jako náhradu staršího, stoupajícím nárokům již nejspíše plně nevyhovujícího, hradu v Janovicích nad Úhlavou postavili jeho majitelé. Pánům z Klenové a z Janovic hrad patřil až do počátku 16. století. Po Švihovských z Rýzmberka a Lvech z Rožmitálu hrad získali Harantové z Polžic a Bezdružic, za nichž byl renesančně přestavěn. V 17. století vznikla ve vnějším opevnění nová zámecká budova a od té doby začal starý vnitřní hrad pustnout. Roku 1737 se uvádí již jako zřícenina. V 19. století za Stadionů a Františka Václava Veitha zde proběhly rozsáhlé romantické úpravy, které postihly jak zříceninu, tak zámeckou budovu.
    Raně gotický hrad byl dvojdílnou dispozicí. Jeho podobu překryly rozsáhlé přestavby v 15. století a zkomolily úpravy v 19. i 20. století, takže současné vědomosti o ní zůstávají značně fragmentární. V přední trojúhelné části hradu se z této doby dochovala podstatná část volně stojící čtverhranné věže s kopulí zaklenutým přízemím. Vlastní jádro bylo zhruba obdélné. Na skalce v nádvoří, nejspíše i zde volně, stávala věž neznámé podoby. V její blízkosti, nejspíše při severovýchodní straně, lze patrně hledat původní palác.
    Po rozsáhlé přestavbě okolo poloviny 15. století ze starého hradu mnoho nezbylo. Kromě obou věží a obvodové zdi byl zachován i okružní příkop s valem. Přední, trojúhelná část hradu získala novou čtverhrannou věžovitou bránu. Jádro ze tří stran (s výjimkou vstupní) obklopila palácová křídla. Nejhonosnější úpravy se zřejmě dostalo i nejlépe dochovanému křídlu jižnímu, které v patře obsahovalo velký sál s křížovou žebrovou klenbou zaklenutým arkýřem. K paláci přiléhala kaple, jejíž polygonální závěr byl nastavěn na velkou, protáhle poloválcovou baštu. Protože jádro obklopil nový parkán, který zmíněná bašta nesměla svou hmotou uzavřít, prolamuje její tělo vysoký, valeně sklenutý průchod. Z obrysu hradu kromě zmíněné bašty a drobné čtyřhranné parkánové baštičky vystupovala i mohutná čtverhranná baštovitá stavba, která sestoupila až ke dnu příkopu, kde v ní byla vyhloubena studna.
    Místo stavby nové hradby zvolili stavitelé velmi pokrokovou možnost - val zvenčí obezdili. V další fázi tuto obezděnou přední stranu zpevnily ještě masivní plné bašty. Na přístupové straně bylo nové opevnění rozšířeno před průběh staršího valu, a vzniklo tak nové předhradí. Jeho vnitřní zástavbu však neznáme. Před novým opevněním byl vyhlouben další příkop a vyhozen val. Koncem 15. století vznikla budova purkrabství vedle brány přední části jádra.

Zdroj: DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 254-256.Základní informace:

Název:

Klenová

Okres:

Klatovský

Poloha:

13 km západně od Klatov

Nadmořská výška:

548 m n. m.

GPS souřadnice:

49°19'55.7"N, 13°13'43.069"E

Přístupnost:

přístupný v návštěvních hodinách

Majitel:

stát, správce Galerie Klatovy/Klenová

Oficiální stránky:

www.gkk.cz/klenova

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

celkový plán hradu


Typický pohled:


Klenová

Cesta k hradu:

Hrad a zámek Klenová se tyčí nad stejnojmennou obcí.
Vlak Nejbližší zastávka vlaku se nachází ve 4 km vzdálených Janovicích nad Úhlavou.
Autobus Autobusem se dostaneme přímo do obce Klenová (zastávka se nachází 500 m od hradu).
Automobil Neplacené parkoviště pro osobní automobily se rozprostírá 150 m pod hradem. V době konání svatebních obřadů však jeho kapacita zpravidla nedostačuje. Automobilisty jistě potěší, že cesta k hradu je jak směrem z Klatov, tak z Železné Rudy označena šipkami.


Erby významnějších držitelů hradu:

Páni z Klenové

Páni z Klenové

Janovští z Janovic

Janovští z ...

Harantové z Polžic a Bezdružic

Harantové z ...

Martinicové

Martinicové

Stadionové

Stadionové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)