Poslední aktualizace tohoto hradu: 29. 10. 2019


Značka zříceniny hradu

KLAMORNA

Skalní hrad v pískovcové stěně okraje Mužského u Dneboha 4 km severovýchodně od Mnichova Hradiště.

    Archeologický výzkum dokázal, že Klamorna byla již pravěkým hradištěm. Ve středověku, nejspíše v 13. století, zde byl zřízen hrad, upravovaný či obnovovaný v 30. letech 15. století, který byl nedlouho poté opuštěn. Písemné zprávy o něm mlčí. Jeho zbytky byly poškozeny odlámáním části skal.
Areál hradu na dlouhé, pískovcové ostrožně od plochy Mužského na úzké spojující šíji odděluje mohutný val, v jádře nejspíše již pravěkého původu. Vlastní plocha ostrožny za valem je dosti nerovná bez výraznějších reliktů zástavby. V její jižní části registrujeme do skály vysekanou studnu či cisternu. Zadní část dispozice tvoří výrazné skalní bloky, poškozené lámáním kamene. V nich se okolo centrální rozsedliny nacházejí čtyři světničky (z nichž dvě obsahují i kamenné stoly), které užité slohové znaky (včetně klenby) umožňují spojovat spíše s mladší fází hradu. Starší popisy zde uvádějí i letopočet patrně 1434. Na skalních blocích lze spíše ojediněle registrovat draže.
    Klamorna je jedním z několika skalních hradů v oblasti Mužského (Drábské světničky, Staré hrady, Hynšta), které nejspíše vznikly ve 13. století, patrně jako součást jedné aktivity. Minimálně Klamorna a Drábské světničky byly využity (či spíše obnoveny) ke konci husitských válek nejspíše ve funkci strategických opěrných bodů.
    V bezprostřední blízkosti odbočky červené turistické značky na Klamornu se nalézají ruiny kdysi obrovského a prosperujícího statku. Doložen je k roku 1554 jako samota Hrada. Od roku 1716 vlastnil usedlost rod Píčů. Roku 1952 byl poslední hospodář z rodu Píčů, Vladimír, rozkulačen a statek zanikl. Zachovala se z něj brána, zbytky zdí několika obytných a hospodářských budov, ve skalách tesané sklepy.

Zdroj: DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 254.Základní informace:

Název:

Klamorna

Okres:

Mladá Boleslav

Poloha:

4 km severových. od Mnichova Hradiště

Nadmořská výška:

360 m n. m.

GPS souřadnice:

50°31'34.541"N, 15°1'53.716"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie 2011  Fotogalerie 2019

Dokumentace:

plán světničky


Typický pohled:


Klamorna

Cesta k hradu:

Autobus Nejblíže leží zastávka autobusu v Dnebohu (2 km po modré značce směrem na Drábské světničky, a pak 0,5 km po červené značce).
Vlak Nejbližší železniční zastávkou je Březina, odkud se ke hradu pokračuje pěšky 4 km po žluté a červené turistické značce.
Automobil Automobil je možno odstavit na parkovišti na okraji Kavčiny (0,5 km za Dnebohem), odkud stoupá modrá turistická značka k Drábským světničkám (1 km). Odtud se na Klamornu pokračuje 0,5 km po červené značce.Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)