Poslední aktualizace tohoto hradu: 28. 10. 2013


Značka zříceniny hradu

HRAD U KVÍTKOVA

též Pustý zámek, nesprávně Frydlant; 5,5 km jižně od České Lípy

    Zaniklý hrad na ostrožně nad stykem Robečského potoka a jednoho z jeho přítoků u Kvítkova.
    Psané dějiny o hradu mlčí a neznáme ani jeho původní jméno. F. A. Heber a po něm řada dalších badatelů ho chybně spojovala s ronoveckým Frydlantem. Poloha hradu i sídelně-geografické souvislosti ho dovolují považovat za královské založení z prvé poloviny 13. století, zaniklé v důsledku poklesu královského vlivu v regionu již v průběhu druhé poloviny téhož věku. Tuto dobu života dokládají i archeologické nálezy.
    Dispozice hradu byla dvoudílná. Vcházelo se do ní od severozápadu přes příkop, před nímž byl vyhozen nevýrazný val. Nevelká přední část hradu má protáhle trojúhelný obrys a nenese stopy zástavby. Zadní, podstatně větší hrad na čelní straně opevňuje další příkop. V jeho průběhu registrujeme spodní, skalní část mostního pilíře. Protáhlý, nepravidelně pětiboký tvar zadního hradu byl dán pískovcovým útvarem, na zadní straně zajištěným ještě dalším příkopem. Plocha této části hradu je relativně rovná. Pouze vyústění zaniklého vstupního mostu lemují dvě vyvýšeniny, představující nejspíše pozůstatky brány. Obvod zajišťovala na sucho stavěná zeď, dochovaná na severní straně v odstupu od skalní hrany, která by mohla být i součástí valu. Na vnitřní ploše hradu jsou patrny pouze dva do skály zasekané objekty, vybavené vstupní šíjí.
    I když podoba hradu je známa pouze v hrubých obrysech, zdá se, že by mohl náležet mezi královské hrady přechodného typu.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 179.
- GABRIEL, František a Jaroslav PANÁČEK. Hrady okresu Česká Lípa. Praha: Argo, 2000, s. 99-101.Základní informace:

Název:

Hrad u Kvítkova

Okres:

Českolipský

Poloha:

5,5 km jižně od České Lípy

Nadmořská výška:

? m n. m.

GPS souřadnice:

50°38'34.2"N, 14°30'33.37"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. půdorys hradu
2. hmotová rekonstrukce


Typický pohled:


Hrad u Kvítkova

Cesta k hradu:

Vlak Automobil Výchozím bodem je železniční vlaková stanice Zahrádky u České Lípy, kde lze případně zaparkovat i auto. K hradu se jde nejdříve po žluté turistické značce k rozcestníku Karba, pokračuje se kousek vlevo po červené ke kříži, u něhož se cesta rozdvojuje. Ta vpravo, červeně značená směřuje k Peklu, ta vlevo, již neznačená k hradu. Jeho skromné zbytky najdeme v blízkosti samoty, k níž nás zavede první odbočka vpravo za pravotočivou zatáčkou hlavní cesty.


Erby významnějších držitelů hradu:

Český král

Český král


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)