Poslední aktualizace tohoto hradu: 7. 8. 2012


Značka zříceniny hradu

HRAD U KLUKU

4 km jihovýchodně od Dubé

    Zaniklý hrad na svahové pseudokupě u osady Kluk u Dražejova objevený v roce 1990 Františkem Gabrielem a Jaroslavem Panáčkem.
    Písemné prameny o hradu, u něhož neznáme ani jeho jméno, mlčí. Zprávy od 14. století hovoří pouze o vsi Kluk, jejíž souvislost s hradem není jasná. Archeologické nálezy dokládají existenci hradu ve 2. polovině 13. století.
    Malý hrad na pseudokupě od šíje sousední ostrožny odděluje rozsedlina, v níž jsou patrny zásahy do skalního podloží. Není však zcela jasné, zda byla upravena jako šíjový příkop. V nevelkém vnitřním areálu hradu je patrna větší deprese, nejspíše pozůstatek zahloubené stavby. Uvažovat lze i zemnici. Obvod obíhají sporé pozůstatky zděného opevnění, doplněného dřevěnou konstrukcí. Absence malty naznačuje, že zdění bylo na sucho nebo na jíl. Jednoznačně rozhodnout však může pouze archeologický výzkum. Přístupová komunikace na lokalitu není zřejmá a z terénní situace ji nedovedeme ani odhadnout.
    Hrad u Kluku náležel do staršího horizontu malých šlechtických hradů na pískovci, v jejichž rámci představuje spíše netypické, doposud nedostatečně poznané řešení.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 178.
- GABRIEL, František a Jaroslav PANÁČEK. Hrady okresu Česká Lípa. Praha: Argo, 2000, s. 53.Základní informace:

Název:

Hrad u Kluku

Okres:

Českolipský

Poloha:

4 km jihovýchodně od Dubé

Nadmořská výška:

330 m n. m.

GPS souřadnice:

50°30'39.993"N, 14°34'38.166"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

parcela není zapsána na LV

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

zaměření hradu dle Gabriela a Panáčka


Typický pohled:


Hrad u Kluku

Cesta k hradu:

Autobus Autobus vás dopraví z Dubé-aut. nádraží do zastávky Blatce-Tubož, rybník, tedy 3 km severovýchodně od lokality.
Vlak Vlakem se lze přiblížit do vzdušnou čarou 7 km vzdálené obce Okna.
Automobil Auto je možno zaparkovat u odbočky ze silnice č. 259 (Dubá - Tubož - Mšeno - Mladá Boleslav) na osadu Kluk u Dražejova. Pokud se postavíte čelem k zde umístěné zákazové značce, budete mít svahovou pseudokupu s náznaky hradu po pravé ruce.Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)