Poslední aktualizace tohoto hradu: 13. 9. 2022


Značka zříceniny hradu

FRYMBURK

Zříceniny hradu na vysokém ostrohu obtékaném Olešenkou u Nového Hrádku nedaleko Nového Města nad Metují.

    Hrad byl založen pravděpodobně na sklonku 13. nebo na počátku 14. století. První nepřímá písemná zpráva o něm pochází z 11. června 1354, kdy je zmiňován blíže neznámý Matouš, používající přídomek z Frymburka. Dalšími majiteli byli páni z Lipé a poté z Dubé. Před rokem 1374 hrad získali páni z Opočna, za husitských válek byl v majetku Jana Měšteckého z Opočna dobyt husity. Po roce 1431 ho opět drželi páni z Dubé, které na počátku 16. století vystřídali Andělové z Ronovce a před rokem 1534 Trčkové z Lípy. Koncem 16. století již nebyl obydlen, ale ještě koncem třicetileté války bylo v předpolí hradu zřízeno zemní opevnění se dvěma bastiony. Literatura uvádí, že během třicetileté války hrad vypálily při svém tažení švédské jednotky generála Johana Gustafssona Banéra a předpokládalo se, že byl pravděpodobně poničen a opuštěn. V 1. polovině 18. století byl však Frymburk Colloredy pravidelně opravován, jednotlivé místnosti byly vybaveny nábytkem a okna v místnostech zasklena. Na počátku slezských válek byl vybaven dělostřeleckou výzbrojí a příležitostně zřejmě sloužil k pobytu vojska. V roce 1925 přešlo vlastnictví hradu koupí na rod Bartoňů z Dobenína. Ve 40. letech 20. století byla provedena dílčí oprava hradní brány, teras a části hradby. Zestátněním hradu v roce 1948 jeho správu převzal podnik Československé státní lesy. V roce 1992 byl vrácen potomkům jeho původních majitelů. Ti ho pak v roce 2010 prodali manželům Kahounovým, v jejichž majetku je dodnes.
    Dispozice hradu je dvojdílná. V nevelkém předhradí dnes stojí hájovna. Do jádra se zaoblenými rohy vymezeného enormně silnou obvodovou zdí se vstupovalo úzkou, 1 m širokou brankou opatřenou předbraním v čele. Kromě vrátek, zabezpečených zvnitřku zasouvací závorou, chránil vstup, prolomený v 170 cm silné obalové zdi, ještě hřeben, který se spouštěl po řetěze přes kladku shora, zasunut do postranních drážek plochého pravoúhelného výklenku. Na nejvyšším bodě staveniště mu dominovala obrovská (18 m v průměru) nepravidelně okrouhlá věž snad s plným přízemím. K oběma delším stranám nádvoří se přikládaly budovy, otevírající se i navenek okénky prolomenými v hradbě. V ploše nádvoří se nacházela studna. Před hradem je dochováno zemní opevnění z doby třicetileté války.
    Frymburk náleží mezi naše nejpodivuhodnější hrady 1. poloviny 14. století. Původ jeho kuriózní věže bude muset ještě být předmětem detailního studia. Celek je možno nejspíše považovat za velmi svéráznou variantu blokové dispozice, jejíž velká věž získala zcela neobvyklou podobu.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 140-141.
- KHOL, Rudolf. Snahy o konzervaci zříceniny hradu Frymburk u Nového Hrádku v letech 1950-2015. In: Castellologica Bohemica 15. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. 32-59.
- MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady, I. díl. Praha: Odeon, 1976, s. 376-379.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl II. - Hradecko. Praha: František Šimáček, 1883, s. 60-66.Základní informace:

Název:

Frymburk

Okres:

Náchod

Poloha:

6 km východně od Nového Města nad Metují

Nadmořská výška:

550 m n. m.

GPS souřadnice:

N 50°21.44200', E 16°14.16598'

Přístupnost:

přístupný po domluvě

Majitel:

manželé Kahounovy

Oficiální stránky:

hrad-frymburk.webnode.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

terénní náčrt hradu


Typický pohled:


Frymburk

Cesta k hradu:

Autobus V Novém Hrádku zastavují místní linky z Olešnice a Náchoda.
Vlak Nejbližší ŽST se nachází v Novém Městě nad Metují, odkud je hrad vzdálen cca 10 km po turistických značkách.
Automobil Automobil lze zaparkovat v Novém Hrádku na náměstí a pokračovat cca 0,6 km pěšky po červené turistické značce.


Erby významnějších držitelů hradu:

Z Lipé

Z Lipé

Z Dubé

Z Dubé

Trčkové z Lípy

Trčkové z...

Colloredo-Mansfeld

Colloredo

Bartoňové z Dobenína

Bartoňové z...


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)