Poslední aktualizace tohoto hradu: 29. 10. 2019


Značka zříceniny hradu

DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY

Skalní hrad na severozápadním nároží pískovcové hrany Mužského, respektive hradiště Hrada u Dneboha, 4 km severovýchodně od Mnichova Hradiště.

    Archeologické nálezy dokládají, že hrad vznikl již ve 13. století. Předpokládá se, že byl obnoven (pokud do té doby nebyl ve funkci) koncem husitských válek. Brzy poté byl opuštěn a zanikl. Písemné zprávy o jeho existenci mlčí.
    Hrad tvořilo sedm pískovcových bloků oddělených štěrbinami. Část prostor byla do nich přímo vysekána. Jiné stavby, roubené ze dřeva, zaujaly korunu skal. Dochovaly se zde draže a kapsy pro ukotvení jejich konstrukce, vysekané do měkkého skalního povrchu. V blízkosti vstupu se tyčila velká roubená věž, jejíž nároží kotvily mohutné trámy zapuštěné do hlubokých kapes. Ohrazení vstupní strany tvořila roubená hradba založená do základového žlabu. Jednotlivé části hradu i prostory vysekané ve skále spojovaly dřevěné mosty a plošiny, některé úseky skalních hran lemovaly dřevěné ochozy. Do skály bylo vysekáno okolo třiceti světniček, z nich je však možné spolehlivě určit funkci pouze v případě rozměrné kaple s tesanou lavicí při stěnách a ze skály vytesanou oltářní mensou vyvýšenou na třech schodech, a vrátnice ve velké věži. Světničku vedle kaple s výklenkem by snad bylo možno považovat za sakristii. Kromě světniček byl hrad v krajním bloku zvaném Sloup vybaven i zvláštním objektem nejasné funkce, zvaným dnes vězení či hladomorna. Šlo o světničku čtverhranného půdorysu, přístupnou otvorem ve stropě a osvětlovanou okénkem. V rohu její podlahy se nachází 4,5 m hluboká, směrem dolů se zužující čtverhranná prohlubeň, u dna opět osvětlená okénkem. Mezi roubenými obrannými a obytnými stavbami kromě velké vynikaly ještě dvě další menší čtverhranné věže.
    Drábské světničky představují typický skalní hrad dokonale využívající pískovcového útvaru, který se postaral o podstatnou část opevnění pouze doplněného dle potřeby dřevěnými konstrukcemi. Stáří jednotlivých prostor a staveb je dnes velmi těžko určitelné. S prvou polovinou 15. století lze zřejmě spojovat kapli a eventuálně i světničky s dobovými slohovými znaky.

Zdroj: DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 121-122.Základní informace:

Název:

Drábské světničky

Okres:

Mladá Boleslav

Poloha:

4 km sv. od Mnichova Hradiště

Nadmořská výška:

404 m n. m.

GPS souřadnice:

50°31'55.488"N, 15°1'55.711"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie 2011  Fotogalerie 2019

Dokumentace:

1. půdorys prostorů dle D. Menclové
2. dřevěné stavby dle D. Menclové
3. model hradu - foto č. 1
4. model hradu - foto č. 2


Typický pohled:


Drábské světničky

Cesta k hradu:

Automobil Autem je možno dojet až na parkoviště na okraji Kavčiny (0,5 km za Dnebohem), odkud stoupá modrá turistická značka až ke hradu (1 km).
Autobus Hradu nejblíže leží zastávka autobusu v Dnebohu (1,5 km po modré značce), respektive v Olšině (celkem 2 km po žluté směrem na Studený průchod a po červené turistické značce).
Vlak Nejbližší železniční zastávkou je Březina, odkud se ke hradu pokračuje pěšky 3,5 km po žluté a červené turistické značce.Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)