Poslední aktualizace tohoto hradu: 4. 11. 2016


Značka hradu, zámku či tvrze

BUCHLOV

15 km severozápadně od Uherského Hradiště

    Po 400 let rozšiřovaný královský hrad na osamělém kopci Chřibů. Jeho počátky jsou spojeny s pozdně románskou hutí velehradského kláštera, po níž však zůstal pouze půlkruh obloučkového vlysu, sekundárně osazený nad výklenkem místnosti hradní kuchyně. Na historické zprávy nelze v případě Buchlova spoléhat. Vždyť první zmínkou o něm je jméno Protivy z Buchlova, asi purkrabího, z roku 1300.
    Skalnatý hřeben, na němž byl hrad postaven, zajistil stavebník na východním a západním konci dvěma hranolovými věžemi. O něco menší východní obytná věž byla hranou natočená směrem k přístupu, západní na čtvercové podstavě měla přes 3 m silné zdi. Vnitřní prostor s trámovými stropy byl přístupný až ve výši prvního patra, měla tedy útočištní charakter.
    S pokračující stavbou byl mezi věže vložen krátký plochostropý palác se sálem v patře. Se západní věží byl zřejmě původně spojen šikmo vedenou hradbou, v níž byla prolomena brána. Z prvotní výstavby nepochybně pochází také zalamovaná severní zeď, která vymezila hradní nádvoří. Současně s palácem vznikla spodní část průjezdní jižní věže. Ostění portálu ji datuje do poloviny 13. století.
    Stavba se však nepochybně protáhla daleko přes polovinu století, takže patro paláce již dostalo hrotitá gotická okna a kaple v horní části jižní věže nebyla do smrti Přemysla Otakara II. (1278) snad ani dokončena.
    Do poloviny 15. století byla zřejmě napřímena jižní hradba, takže palác mohl být rozšířen až po západní věž. Také v severní hradbě byl v 15. století přistavěn palác. Zřejmě nadvakrát se tak podařilo propojit západní a východní věž souvislou patrovou zástavbou a dřevěnými ochozy. Žebrové klenby z cihelných tvarovek a arkýř pozdější kaple byly do patra vloženy za Cimburků na přelomu 15. a 16. století. Do tohoto období lze datovat část zdiva předhradí (purkrabství), drobnou okrouhlou baštu jádra a snad základy renesanční zdi parkánu.
    Adam z Cimburka byl posledním zástavním držitelem hradu. Prvními byli na počátku 15. století páni z Liechtenštejna, po nich následovala řada dalších. Královským hradem přestal být roku 1511, kdy jej získal Archleb z Boskovic. Raně renesanční přestavbu provedl mezi léty 1540-1558 Jan Ždánský ze Zástřizl. Důkladně byl opevněn dolní hrad (věž Andělka a věž v západním nároží), v němž vznikly nové hospodářské budovy a cisterna. Nová byla též branka do jádra v tzv. Hodinové věži. Byla určena už jen pro pěší a z nádvoří k ní vedlo dodnes užívané schodiště. Také parkánová zeď kolem horního hradu z velké části pochází z Janovy přestavby. V jejím koutě u vstupu do jádra tak mohl být roku 1602 postaven rozlehlý svatební sál Jiřího Zikmunda ze Zástřizl.
    Práce pokračovaly i za jeho syna Miloty před rokem 1630 a po polovině 17. století za Petřvaldských. Po severním obvodu nádvoří horního hradu vznikly ochozy s pilířovými arkádami a dále první předhradí s raně barokním bastionem a bránou. Po vybudování zámku v Buchlovicích se tam panstvo přestěhovalo a hrad byl jen udržován. Větší akci představují některé klenby a barokní stropy, k jejichž zřízení došlo za Zikmunda Karla Petřvaldského v roce 1737.

Zdroj: PLAČEK, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. 2. vydání. Praha: Libri, 1999, s. 108-111.Základní informace:

Název:

Buchlov

Okres:

Uherskohradišťský

Poloha:

15 km severozápadně od Uherského Hradiště

Nadmořská výška:

520 m n. m.

GPS souřadnice:

49°6'26.28"N, 17°18'39.42"E

Přístupnost:

přístupný v návštěvních hodinách

Majitel:

stát, správce NPÚ–ÚOP v Kroměříži

Oficiální stránky:

www.hrad-buchlov.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie 2007  Fotogalerie 2016

Dokumentace:

1. rekonstrukce hradu (13. stol.)
2. rekonstrukce hradu (14. stol.)
3. rekonstrukce hradu (15. stol.)

Video:

Kde bydleli princezny/Buchlov


Typický pohled:


Buchlov

Cesta k hradu:

Vlak Cestovat k hradu vlakem příliš nedoporučuji, protože nejbližší vlaková stanice se nachází v 10 km vzdáleném Starém Městě u Uh. Hradiště.
Autobus Lepší je zvolit autobus: zast. Buchlovice, hrad Buchlov rozc., odkud se na hrad stoupá 2 km po zelené značce, nebo zast. Buchlovice, náměstí, z něhož se jde k hradu 4 km po žluté značce.
Automobil Autem se dostaneme až téměř pod hrad, kde je k dispozici placené parkoviště.


Erby významnějších držitelů hradu:

Český král

Český král

Lichtenštejnové

Lichtenštejnové

Žerotínové

Žerotínové

Prakšičtí ze Zástřizl

Ze Zástřizl

Petřvaldští z Petřvaldu

Petřvaldští z ...

Berchtoldové z Uherčic

Berchtoldové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)