Poslední aktualizace tohoto hradu: 19. 8. 2012


Značka zříceniny hradu

BERŠTEJN

též Starý Berštejn; 6 km západně od Doks

    V oblasti mezi Doksy a Dubou tvoří nejtypičtější dominantu kuželovitá čedičová hora nad vsí Vrchovanami, korunovaná hranolem zdiva hradu (Starého) Bernštejna.
Počátky hradu nejsou zcela jasné. Donedávna se předpokládalo, že se jedná o stavbu pánů z Dubé z první poloviny 20. let 15. století. Jeho vznik je však možno dle nejnovějších výsledků bádání předpokládat nejspíše v prvém desetiletí 15. století jako centra nového dominia. Poprvé se s jeho jménem setkáváme v roce 1423 v predikátu Zikmunda z Berštejna, jehož rodová příslušnost však není zcela jasná. Mohlo se jednat buď o Berku z Dubé, nebo spíše o Vartemberka, v jejichž držení (konkrétně Zikmunda z Vartemberka) hrad nalézáme od roku 1465, tedy od další nesporné zmínky o majiteli. Na přelomu 15. a 16. století Berštejn od Vartemberka získali Berkové z Dubé. Přes své malé rozměry a vysokou polohu byl obydlen až hluboko do 16. století. V letech 1558-1567 si Adam Berka z Dubé postavil nad městem Dubou zámek Nový Berštejn a hrad rychle zpustl.
    Dispozice hradu, který se vyvinul ve třech hlavních stavebních fázích, byla v podstatě trojdílná. Komunikační schéma známe podrobněji až od nejmladší fáze. Příchozí tehdy vstoupil do nového spodního předhradí branou, situovanou nejspíše v jeho západní straně. Předhradí s několika v podobě reliéfních reliktů dochovanými stavbami a nejspíše i cisternou zajišťovala v severním nároží vystupující věž či bašta oválného půdorysu. Existenci další je snad možno předpokládat i na vrcholu čedičového hřebene. Výškově střední část tvořilo vnější opevnění jádra, které mělo s výjimkou severovýchodní strany, kde existovala větší opevněná plocha, charakter parkánu. Vlastní nevelké lichoběžné a nejvýše situované jádro vzniklo složitějším vývojem. Prvé etapě náleží vznik lichoběžného, původně zřejmě plochostropého obytného stavení, považovaného za věž, na nejvyšším místě staveniště a části obvodového opevnění. Ve druhé fázi bylo přízemí staršího nejvýše položeného stavení zaklenuto, a jak dokládají okna se sedátky ve výklencích, mělo obytný charakter. V téže etapě vznikla i většina dochovaných konstrukcí níže situované části jádra, kde stával na severozápadní a snad i jihozápadní straně komplikovanější plochostropý objekt. Jádro bylo upravováno i ve třetí stavební fázi, v níž byl hrad rozšířen o předhradí s provozními a hospodářskými objekty.

Zdroj: DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 512-513.Základní informace:

Název:

(Starý) Berštejn

Okres:

Českolipský

Poloha:

6 km západně od Doks

Nadmořská výška:

480 m n. m.

GPS souřadnice:

50°33'24.176"N, 14°34'48.768"E

Přístupnost:

přístupný po domluvě

Majitel:

Hrad je od roku 1972 pronajat panu Miloši Novákovi, s nímž si lze prohlídku hradu dopředu domluvit na tel. 721 679 711. Jinak se do hradu nedostanete, neboť je uzavřen železnými dveřmi. Snad jen když budete mít štěstí a hradního pána zastihnete prodlévat na jeho sídle...

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

celkový plán hradu


Typický pohled:


(Starý) Berštejn

Cesta k hradu:

Výchozím bodem je obec Vrchovany, z níž je hrad krásně vidět. Stačí stoupat do kopce a jít přímo za nosem. Nemůžete netrefit!


Erby významnějších držitelů hradu:

Vartenberkové

Vartenberkové

Berkové z Dubé

Berkové z Dubé


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)