Poslední aktualizace tohoto hradu: 2. 5. 2016


Značka zříceniny hradu

ZBIROH (ZBIROHY)

5 km severovýchodně od Turnova

    Hrad byl vystavěn mezi léty 1371-1390, kdy jej jako majetek odbojného šlechtice Markvarta z Vartemberka dobylo královské vojsko. Hrad Zbiroh spolu se sousedním Hrubým Rohozcem připadl ke koruně a kromě zmínky o královském purkrabí k roku 1392 o něm nemáme zpráv. Po husitských válkách, v jejichž průběhu náležel Otovi z Bergova na Troskách, byl Zbiroh zřejmě buď roku 1442 nebo 1447 jako sídlo lapků dobyt a rozbořen. Po smrti jeho syna Jana z Bergova byl veškerý jeho majetek roku 1458 provolán jako královská odúmrť. V souvislosti s provoláním z 24. května 1458 je zmiňován castrum Sbiroh ruptum. Majetek i uvedený zbořený hrad Zbiroh král daroval Žofce a Dorotě z Bergova, sestrám Jana z Bergova. Roku 1463 pravděpodobně odkoupil Hynek z Valdštejna a ze Skal od sester jejich práva k držení Zbirohu. Roku 1538 prodal Karel z Valdštejna panství Skalské, neboli Vranovské, Janovi z Vartemberka a ve výčtu majetku je opět Zbiroh připomínán jako zámek pustý.
    Nejméně čtyřdílná dispozice hradu, vykazující stopy vývoje nejspíše ve dvou stavebních fázích, využívala příznivou terénní konfiguraci a byla též nezanedbatelnou měrou ovlivněna tvarem pískovcových útvarů. Na východní straně se patrně nacházelo předhradí či vnější opevnění, nejspíše pouze s dřevěnou, ne zcela jasnou zástavbou a ohrazením. V čele vlastního hradu za šíjovým příkopem tvořeným skalní rozsedlinou volně stála obdélná, s největší pravděpodobností obytná věž, dnes zvaná Kazatelnice. Zhruba nepravidelně lichoběžné jádro s obdélnou cisternou v nádvoří tvořila dvě palácová podsklepená křídla ve tvaru písmene L. Sklepy severního křídla využívají konfigurace skalních bloků, k nimž byla vnější obvodová zeď této části hradu přizděna. Výzkum z roku 2004 odhalil ve vrcholu klenby příčně orientovaného traktu sklepení deset obdélných otvorů, které Ivan Peřina identifikoval jako pozůstatky teplovzdušného otopného zařízení. Západní palácové křídlo na severu ukončovala oblá, baštovitě vystupující část. V jihovýchodním nároží z obrysu střední části hradu vystupovala zvláštní lichoběžná stavba. Na jižní straně střední část hradu, tedy vlastní jádro, obíhal parkán, kterým nejspíše procházela přístupová komunikace. Za jádrem se rozkládala rozsáhlá zadní část dispozice, z níž se dochovaly především zbytky obvodového opevnění využívajícího skalních útvarů.
    Zbiroh je jednou z mála šlechtických hradních novostaveb doby Václava IV. V této době kulminoval vývoj české hradní architektury směrem k pohodlnému, komfortnímu bydlení. Tyto tendence se dobře odrážejí i v podobě hradu Zbirohu. Mladší úpravy, prováděné zřejmě v rámci oprav po dobytí roku 1390, měly nejspíše především za úkol zlepšit obranyschopnost hradu.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 621-622. ISBN 80-7277-003-9.
- PEŘINA, Ivan. Relikty teplovzdušného otopného zařízení na hradě Zbiroh. In: Castellologica Bohemica 10. Praha: Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, 2006, s. 349-362. ISBN 80-86124-66-5.Základní informace:

Název:

Zbiroh, Zbirohy

Okres:

Jablonecký

Poloha:

5 km severovýchodně od Turnova

Nadmořská výška:

452 m n. m.

GPS souřadnice:

50°37'25.591"N, 15°11'26.748"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

obec Koberovy

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie 2013  Fotogalerie 2013  Fotogalerie 2015

Dokumentace:

půdorys hradu dle I. Peřiny

Video:

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých


Typický pohled:


Zbiroh

Cesta k hradu:

Autobus Autobusem se dopravíme do vesnice Zbirohy na zastávku "Koberovy, Zbirohy, odb. ke hradu", kde zastavuje příměstská linka z Jablonce nad Nisou a Turnova.
Vlak Vlakem se dostaneme nejblíže do Malé Skály (trať 030: Hradec Králové–Jaroměř–Liberec), přesuneme se 350 m po žluté k turistickému rozcestníku "Malá Skála-kaplička", a pak pokračujeme 3 km po zelené pěší turistické značce k cíli.
Automobil Automobilem je možno, stejně jako autobusem, dojet do vesnice Zbirohy (část obce Koberovy), kde vyhledáme zelenou pěší turistickou značku (viz mapa). Nabízí se také možnost zaparkovat v Malé Skále u kapličky a udělat si cca 3 km výšlap pěknou krajinou rovněž po zelené značce.


Erby významnějších držitelů hradu:

Vartemberkové

Vartemberkové

Z Bergova

Z Bergova

Valdštejnové

Valdštejnové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)