Poslední aktualizace tohoto hradu: 29. 4. 2015


Značka zříceniny hradu

VARTA

též Warte; zaniklý hrad na návrší zvaném Na starém zámku nad stejnojmennou osadou 2 km jihozápadně od Velkého Března, od roku 1958 kulturní památkou.

    Poprvé se Varta připomíná v letech 1378 a 1383 v radních počtech města Zhořelce, kdy byl v držení Beneše Škopka z Dubé. Před rokem 1401 ho získal Jan z Vartemberka a v jeho rodě, který však hrad několikráte zastavil (například Otovi z Lukova, Hanuši Hungerovi z Lysých), již zůstal až do poslední zmínky v roce 1415. Mladší zprávy podle Jiřího Šedivého souvisejí pouze s panstvím zaniklého hradu.
    Hrad byl vybudován na nevýrazné kupě na konci krátkého ostrohu v údolí Olešnického potoka. Od okolního terénu byl oddělen čtvrtkruhovým příkopem, za kterým následoval val a druhý příkop. Za druhým příkopem se nacházelo menší čtvercové předhradí, nad nímž se tyčilo malé jádro oválného tvaru. V jeho prostoru se rozprostíral pravděpodobně podsklepený hradní palác, z něhož byly nelegálně odkryty dva výrazné bloky zdiva, přičemž jeden z nich má dobře patrný, až 40 cm vysoký líc s náznakem nároží. Zda se před palácem, na nejvyšším místě hradu, nacházela válcová věž - bergfrit, není bezpečně prokazatelné. Celou severní stranu jádra hradu lemuje výrazná, na jednom místě přerušená hrana s mělkou prohlubní na vnitřní straně. Protože prostor areálu je soustavně narušován nelegálními výkopy, nelze z řady terénních depresí vyvozovat bližší závěry. Interpretaci navíc znesnadňuje i činnost někdejšího kamenolomu, jenž minimálně na dvou místech lokality (plošina západní, jihovýchodní a patrně i severní parkán) původní terén do určité míry zkomolil.
    Ochrana hradu byla založena na dvou příkopech, prudkých svazích a obvodovém opevnění. Protože je hrad ze všech stran výrazně převýšen okolními kopci, stal se v souvislosti s rozvojem střelných zbraní proti dobře vyzbrojenému útočníkovi prakticky nehájitelným.
    Hrad Varta by mohl náležet do souvislostí hradů bergfritového typu. Archeologické nálezy dokládají jeho počátky již ve 2. polovině 13. století a existence jeho prvé fáze pak trvala do 2. čtvrtiny 14. věku. Mezi touto dobou a počátkem druhé fáze před rokem 1378, dle J. Šedivého, hrad nejspíše osídlen nebyl. Je však možné, že v tomto mezidobí převzal jeho funkci 3 km vzdálený hrad neznámého jména, označovaný dnes jako Pustý zámek u Velkého Března.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 495.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 582. ISBN 80-7277-003-9.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha: Libri, 2002, s. 12. ISBN 80-7277-114-0.
- PAŽOUREK, Vlastimil (ed.). Hrady na hranici. Čechy-Sasko. Děčín: Iniciativa pro děčínský zámek, 2012, s. 132-134. ISBN 978-80-905025-0-5.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XIV. - Litoměřicko a Žatecko. 3. vydání, 1. v Argu. Praha: Argo, 1998, s. 410-412. ISBN 80-7203-094-9.
- ŠEDIVÝ, Jiří. Hrady v údolí Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem. In: Castellologica Bohemica 8. Praha: Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, 2002, s. 33-65. ISBN 80-86124-37-1.Základní informace:

Název:

Varta

Okres:

Ústecký

Poloha:

2 km jihozápadně od Velkého Března

Nadmořská výška:

235 m n. m.

GPS souřadnice:

N 50°39.51063', E 14°7.37195';
50°39'30.638"N, 14°7'22.317"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie 2015

Dokumentace:

terénní náčrt hradu


Typický pohled:


Varta

Cesta k hradu:

Autobus Autobusem ústecké MHD (č. 13) se dopravíme na konečnou zastávku Olešnice. Hrad leží vedle lesní cesty spojující ves Olešnici s osadou Varta.
Vlak Nejbližší ŽST se nachází buď ve Svádově (2,3 km) nebo ve Velkém Březně (2,8 km). V obou případech se jedná o trať 073 Ústí nad Labem, Střekov - Děčín a zpět. Zatímco ze Svádova žádná značená pěší turistická trasa nevede, z Velkého Března vyrazíme po žluté značce k rozcestníku Varta, kde odbočíme vpravo a pokračujeme asi 0,5 km k hradu, přičemž projdeme stejnojmennou osadou.
Automobil Auto je možno zaparkovat u konečné zastávky MHD (č. 13) v Olešnici při křižovatce Svádov - Březí - Velké Březno. K hradu pokračujeme dle popisu výše.


Erby významnějších držitelů hradu:

Škopkové z Dubé

Škopkové z...

Vartemberkové

Vartemberkové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)