Poslední aktualizace tohoto hradu: 18. 2. 2016


Značka zříceniny hradu

SKALKA U VLASTISLAVI

7 km jihovýchodně od Lovosic

    Zříceniny hradu na nízké protáhlé ostrožně jižně od obce Vlastislavi.
    Se jménem hradu se setkáváme poprvé v letech 1357-1360 v predikátu Petra ze Skály. Před rokem 1414 hrad získal Hanuš ze Sulevic, v držení jehož rodu pak setrval až do 16. století. V roce 1540 ho nalézáme v rukách Jana z Vřesovic, ale již o čtyři roky později opět přešel na Kaplíře ze Sulevic a před rokem 1578 se sňatkem dostal do majetku Hrzánů z Harasova. Za nich nejspíše posléze přestal být obýván vrchností a definitivní zánik mu přineslo zpustošení Švédy v roce 1639. Po polovině 17. století si Hrzánové pod zříceninou zbudovali raně barokní zámek, na jehož stavbu byla většina hradních objektů rozebrána.
    Dispozice hradu byla dvojdílná. Jádro hradu tvořil dodnes dochovaný bergfrit a za ním ukrytý, zcela zaniklý, mírně lichoběžný palác. Přístup k němu byl zřejmě zajištěn brankou severozápadně pod bergfritem. Předpokládá se, že bergfrit byl přístupný portálkem v patře po lávce z paláce či přilehlé hradby, avšak profilování vstupu naznačuje, že byl dost možná přístupný pouze po žebříku a že žádná lávka neexistovala. Rozsah předhradí na jihozápadě je poměrně jasný, stejně jako poloha brány při přitesané skále. Poloha hospodářské budovy v předhradí však byla zřejmě odlišná od té, kterou znázorňuje hmotová rekonstrukce Milana Sýkora a Josefa Otradovce. Zcela nejasný je způsob překonání rozsedliny mezi předhradím a jádrem. V úvahu připadá mírně stoupající dlouhý most, ale také možnost, že rozsedlina vůbec roli příkopu neplnila. Podoba obvodového opevnění je zcela neznámá. Současný terasovitý charakter by sice ukazoval spíše na významný podíl dřevěných (či dokonce srubových) konstrukcí, nicméně může být také dost dobře důsledkem razantních terénních úprav v době výstavby barokního zámku Hrzánů. Původní přístupová komunikace k hradu reflektuje výraznou terasu podél jižní fronty hradu, která mizí v hmotě dnešního zámku a jejíž náznaky jsou patrné i níže ve svahu na severozápadě, opět ovšem s počátkem v prostoru dvora. V tomto případě by se první brána nacházela v místě skalek ve svahu hluboko na jihozápadě a přehrazena bránou či budovou neznámé podoby by snad byla i v místě dnešního zámku.
    I když poznání hradu zůstáváme mnoho dlužni, není pochyb o tom, že se jednalo o menší hrad bergfritového typu.

Skalka, plán hradu podle M. Sýkory a H. Veselého


Plán hradu podle M. Sýkory a H. Veselého.
1) první brána, 2) druhá brána, 3) hospodářská budova, 4) třetí branka, 5) bergfrit, 6) palác.
Sýkora, Veselý 2014


Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 419-420.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 500-501. ISBN 80-7277-003-9.
- VESELÝ, Hynek. Podkladové materiály pro rekonstrukci středověkého hradu Skalka [elektronická pošta]. Message to: d.mikolas@seznam.cz. 31. října 2014 17:38 [cit. 2014-12-31]. Osobní komunikace.Základní informace:

Název:

Skalka u Vlastislavi

Okres:

Litoměřický

Poloha:

7 km jihovýchodně od Lovosic

Nadmořská výška:

287 m n. m.

GPS souřadnice:

50°29'53.76"N, 13°57'37.86"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

obec Vlastislav

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie 2006  Fotogalerie 2013  Fotogalerie 7/2014 
Fotogalerie 11/2014  Fotogalerie 2015

Dokumentace:

1. celkový plán hradu
2. zaměření hradu dle M. Sýkory
3. hmot. rekonstrukce dle M. Sýkory
4. hmot. rekonstrukce dle R. Sirovátky
5. hmot. rekonstrukce dle R. Sirovátky


Typický pohled:


Skalka u Vlastislavi

Cesta k hradu:

Hrad, resp. jeho zbytky, se tyčí přímo v obci Vlastislav a těsně sousedí s místní zámeckou budovou, která je částečně využívána jako galerie. Nelze přehlédnout!


Erby významnějších držitelů hradu:

Kaplířové ze Sulevic

Kaplířové ze ...

Hrzánové z Harasova

Hrzánové z ...


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)