Poslední aktualizace tohoto hradu: 26. 11. 2016


Značka zříceniny hradu

SCHÖNBUCH

též Krásný Buk či Schonenbuch; 6 km jihozápadně od Rumburka

    Zaniklý hrad na žulové ostrožně nad pravým břehem Křinice, u stejnojmenné osady nedaleko od Krásné Lípy. V písemných pramenech se poprvé připomíná k roku 1319, kdy ho mocný Jindřich z Lipé vyměnil s králem Janem Lucemburským za statky na Moravě. V roce 1337 se uvádí znovu, když posádka z hradu Tolštejna ohrožovala bezpečnost na cestách do Lužice. Žitavské oddíly se tehdy zmocnily Tolštejna, a když loupeže z Schönbuchu pokračovaly i nadále, vypravili se sem Žitavští v roce 1339 a hrad dobyli. V nových majetkových strukturách nepotřebný hrad byl ponechán svému osudu. Archeologické nálezy umožňují s jeho vznikem počítat již v 2. polovině 13. století, mohl být tedy založen kolem roku 1265 pány z Michalovic při přemyslovské kolonizaci západní části Šluknovského výběžku. J. Šedivý hledá zakladatele mezi příslušníky saského rodu pánů ze Schönburgu, kteří drželi hrad Hohnštejn, odkud kolonizovali okolní krajinu až k říčce Křinici.
    Dispozice hradu na nevýrazné ostrožně je dvojdílná. Čelní komplikovanější opevnění z větší části zaniklo. Za prvým dochovaným příkopem se nacházelo předhradí, z jehož opevnění je dnes patrný pouze valovitý útvar na čelní straně, a vnitřní zástavbu indikuje jediný lichoběžný zahloubený relikt se zaoblenými kouty. Nevelké jádro na strmém skalním kuželu, nabízejícím plochu svršku v příčné ose o délce cca 18 m a hloubkové ose o délce cca 30 m, obíhal mohutný okružní, do skály vylámaný příkop, vysoký 9-10 m, mimo čelní stranu s předhradím sledovaným valem. Čelo jádra tvořil okrouhlý bergfrit o průměro 10 m, nasedající na plně vyzděný základový sokl oválné dispozice, a polohu třípodlažního paláce v nejchráněnější zadní poloze indikuje sníženina. Kolem hradního jádra obíhala kamenná hradba, což dokládá pozůstatek zdiva přiložený k patě věže. Jak bylo u takovýchto staveb obvyklé, přístup dovnitř zajišťoval s největší pravděpodobností padací most.
    Schönbuch je klasickou ukázkou šlechtického hradu bergfritového typu, díky brzkému zániku zachovaného ve vzácně čisté podobě nepostižené mladšími úpravami. Archeologický průzkum Františka Gabriela ukázal, že v rámci výstavby hradu byl jako první postaven bergfrit a obvodová hradba vznikla až následně. V 19. století byl navíc v hradním areálu zřízen šenk.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 235.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 497. ISBN 80-7277-003-9.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha: Libri, 2005, s. 96-97. ISBN 80-7277-262-7.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha: Libri, 2008, s. 106. ISBN 978-80-7277-358-9.
- GABRIEL, František. Hrad Schönbuch (okr. Děčín). In: Castellologica bohemica 13. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha a Společnost přátel starožitností, 2016, s. 93-110. ISBN 978-80-86204-28-4.
- PAŽOUREK, Vlastimil (ed.). Hrady na hranici. Čechy-Sasko. Děčín: Iniciativa pro děčínský zámek, 2012, s. 64-66. ISBN 978-80-905025-0-5.Základní informace:

Název:

Schönbuch

Okres:

Děčínský

Poloha:

6 km jihozápadně od od Rumburka

Nadmořská výška:

475 m n. m.

GPS souřadnice:

N 50°55.23928', E 14°29.00640'

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

Česká republika, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie 2014  Fotogalerie 2016

Dokumentace:

1. půdorys hradu podle F. Gabriela
2. hmotová rekonstrukce podle
Romana Sirovátky


Typický pohled:


Schönbuch

Cesta k hradu:

Autobus Autobus zajíždí přímo do Krásného Buku (linky Krásná Lípa-Doubice, Vansdorf-Brtníky, Staré Křečany-Varnsdorf a Děčín-Krásná Lípa). Ze zastávky zamíříme k turistickému rozcestníku a od něj pokračujeme asi 500 m po červené značce až k hradu.
Vlak Cestujete-li vlakem, pak bych doporučil vysednout na ŽST v Krásné Lípě (trať Rumburk-Panský-Mikulášovice nebo Děčín-Česká Lípa), odkud je hrad vzdálen cca 3 km po zelené a červené pěší turistické značce, která probíhá terénem souběžně s Köglerovou naučnou stezkou.
Automobil Auto je možno zaparkovat v Krásném Buku na návsi, kde se nachází také turistický rozcestník, a pokračujeme asi 450 m po červené pěší turistické značce k hradu.


Erby významnějších držitelů hradu:

Z Michalovic

Z Michalovic

Z Lipé

Z Lipé


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)