Poslední aktualizace tohoto hradu: 28. 7. 2013


Značka zříceniny hradu

PETROHRAD

13 km jižně od Podbořan

    Zakladatelem hradu byl nejspíše Petr z Janovic patrně po roce 1358. Jeho potomci Petrohrad roku 1483 prodali Burianovi z Gutštejna. Po něm vládl nad panstvím jeho syn Jindřich, o němž je poslední zpráva z roku 1507, kdy poskytl městu Jesenici jisté svobody. Jindřicha vystřídal bratr Jetřich. Když byli Gutštejnové v letech 1509-1510 odsouzeni pro odpor proti králi Vladislavovi II., ztratili nejprve petrohradské panství, ale ještě v roce 1510 je král vrátil nejmladšímu bratru Volfovi. Volf zemřel roku 1545 a zanechal po sobě tři syny, z nichž prostřední Viktorín zdědil po otci Petrohrad. V roce 1554 však náhle zemřel a zanechal pouze jedinou dceru, která se o majetek rozdělila se čtyřmi otcovými sestrami Markanou, Maruší, Zikunou a Kateřinou. Zikuna se provdala za Jaroslava Libštejnského z Kolovrat a přinesla mu věnem Petrohrad. V roce 1559 se uvádí, že hrad Petrohrad je pustý, a proto si Jaroslav Kolovrat začal stavět zámek. Příčina náhlého zpustnutí hradu není známa. Je možno se domnívat, že vyhořel.
    Augustem Sedláčkem citovaný popis hradu z 16. století zde uvádí velkou věž a stavení proti ní obsahující mimo jiné zelenou a královskou světnici. Kromě toho na hradě stál velký dům se dvěma síněmi nad sebou a kaplí, v jejíž blízkosti se nacházela bašta. Připomínány jsou i další stavby a věž u vjezdu do areálu a předhradí. V roce 1651 do zřícenin Humprecht Jan Černín vestavěl okrouhlou barokní kapli a v 19. století v rámci romantických úprav vznikla umělá zřícenina na nejvyšším bodě staveniště, stejně jako dnešní systém komunikací.
    Přístupová cesta k hradu stoupala od severu. Její poslední úsek byl kontrolován okrouhlým bergfritem v severovýchodním nároží hradního areálu, z něhož se doposud dochovala spodní část. Vstup do hradu střežila malá čtverhranná věž se zaoblenými nárožími. Příchozí musel nejprve vstoupit do přihrádku při ní a poté, co věž ze dvou stran obešel, mohl další branou vejít do hradu. Od brány směrem k jihozápadu probíhala hradba sledovaná příkopem a valem, opevňující ve svahu jihozápadní část hradu. Na neširoké rovné ploše za touto zdí se snad mohla nacházet nějaká zástavba provozního charakteru. Na druhou stranu směrem ke zmíněné okrouhlé věži hradba probíhala obloukovitě. Vnitřní prostor této části hradu byl zplanýrován při stavbě barokní kaple, která dnes vyplňuje jeho značnou část. Patrny jsou zde pouze pozůstatky jedné minimálně dvoupatrové podsklepené volně stojící budovy. Na severovýchodní straně obvodová hradba v plném rozsahu zanikla, ve svahu je patrný příkop a val. Jihozápadní skalnatá část hradního areálu leží podstatně výše a byla též daleko užší. Dnes jí dominuje romantická vyhlídka ve formě zříceniny. Ze středověké zástavby se dochovaly pozůstatky pouze jednoho členitějšího objektu v severní části severozápadní strany.
    Hrad s největší pravděpodobností náleží do kontextu rozvíjení a obohacování bergfritové dispozice ve 14. století.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 373.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie čekých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 426-428. ISBN 80-7277-003-9.Základní informace:

Název:

Petrohrad

Okres:

Lounský

Poloha:

13 km jižně od Podbořan

Nadmořská výška:

450 m n. m.

GPS souřadnice:

50°7'12.578"N, 13°26'21.327"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

obec Petrohrad

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

terénní náčrt hradu dle L. Wettengla

Video:

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých


Typický pohled:


Petrohrad

Cesta k hradu:

Autobus Do Petrohradu směřují dálkové spoje z Prahy, Aše, Jáchymova, Bublavy, zastavují zde na několika zastávkách rovněž místní linky z Žatce, Blatna, Podbořan a Kolešova.
Vlak Vlakem se dostaneme přímo do Petrohradu (trať 160: Plzeň-Žatec), odkud je hrad vzdálen asi 3 km po červené či žluté pěší turistické značce.
Automobil Automobil lze zaparkovat např. v blízkosti petrohradského zámku, kde se napojíme na červenou či žlutou pěší turistickou značku k hradu. Trasa měří cca 1,5 km a prochází Hájem Petra Bezruče, v němž se tyčí přes 900 let starý památný dub.


Erby významnějších držitelů hradu:

Páni z Janovic a Vimperka

Janovici

Páni z Gutštejna

Gutštejnové

Libštejnští z Kolovrat

Kolovratové

Černínové z Chudenic

Černínové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)