Poslední aktualizace tohoto hradu: 20. 9. 2014


Značka zříceniny hradu

OSTRÝ

též Wostrey; 8 km západně od Lovosic

    Zříceniny hradu na dominantním kopci u Velemína nedaleko Milešova. Zakladatelem hradu se okolo roku 1433 stal Václav Kaplíř ze Sulevic. Jeho potomci hrad drželi až do roku 1505. Poté se zde majitelé rychle střídali. Po roce 1535 Jan z Valdštejna již přesídlil na tvrz v Bílém Újezdě a hrad byl opuštěn. V 80. letech 18. století byly ve zřícenině hledány poklady a vznikla zde dřevěná výletní restaurace s parketem, posléze stržená vichřicí.
    Vlastní hrad zbudovaný z kamene pojeného na maltu zaujal vrchol osamělého dominantního kopce. Jeho hlavním objektem byl obdélný palác v nejvyšším místě staveniště, tíha obrany ležela na dvou polygonálních baštách na koncích protáhlého areálu. Velká pozornost byla věnována kontrole přístupové cesty, která se obtáčí okolo kopce a v dlouhém úseku je kontrolována hradním opevněním. Předhradí v níže položené části kupy je obehnáno zemními terasami s dřevěnými nástavbami na koruně, typickými pro hrady vzniklé v době husitských válek. Celkově značnou pokrokovost opevňovacího systému umocňuje unikátní trojúhelná bašta z nasucho kladených kamenů v prostoru před první bránou. Podobnou stavbu, která je zřejmě jakýmsi primitivním předchůdcem novověkých bastionových systémů, lze spatřit již jen na hradě Litýš ve východním Středohoří.


Ostrý, plán hradu dle I. Peřiny


Plán hradu Ostrý dle I. Peřiny.
1 - nasucho obezděná terasa, 2 - přístupová cesta, 3 - bollwerk, 4 - pravděpodobné místo první(?) brány, 5 - hypotetická druhá(?) brány, 6 - klenutý sklep, 7 - novověké schodiště, 8 - třetí(?) brána, 9 - místo zaniklé východní bašty, 10 - místo čtvrté(?) brány, 11 - západní polygonální bašta, 12 - vrcholová plošina - místo paláce(?).


Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 413-414. ISBN 80-7277-003-9.
- VESELÝ, Hynek. Hrad Ostrý [online]. c2009-2012, poslední revize 2012 [cit. 2014-09-20].
Dostupné z: http://www.hrady-ceskeho-stredohori.cz/pages/hrad-ostry.htmlZákladní informace:

Název:

Ostrý

Okres:

Litoměřický

Poloha:

8 km západně od Lovosic

Nadmořská výška:

553 m n. m.

GPS souřadnice:

Loc: 50°31'40.89"N, 13°57'26.79"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

hradostry.stranky1.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie 2006  Fotogalerie 2011

Dokumentace:

1. celkový plán hradu
2. rekonstrukce hradu dle M. Sýkory
3. hrad na Máchově kresbě


Typický pohled:


Ostrý

Cesta k hradu:

Automobil Jedete-li autem z Vlastislavi do Milešova, minete po levé straně silnice odbočku na Kocourov a pokračujete ještě asi 300 metrů dále, až vpravo narazíte na polní cestu vinoucí se poli směrem k lesu. Auto zde odstavte, místa na zaparkování je tu dost. Jen doporučuji najíždět na ni pomalu a opatrně, ať někde nezachytíte! Zakrátko objevíte modrou značku, která vás dovede až ke zřícenině. Další možností je vyrazit po modré značce z obce Březno, nebo po červené a modré z Kocourova, případně po červené a modré z Milešova. To je však nejdelší trasa.


Erby významnějších držitelů hradu:

Kaplířové ze Sulevic

Kaplířové ze ...

Šlejnicové

Šlejnicové

Valdštejnové

Valdštejnové

Černínové z Chudenic

Černínové z ...


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)