O mně a webu


O MNĚ A WEBU

Jmenuji se David Mikoláš, narodil jsem se v roce 1979 na Moravském Slovácku, kde jsem setrval až do prahu plnoletosti. Touha po vědění mě pak zavedla do Prahy na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Po jejím absolvování jsem se stal způsobilým vyučovat historii na školách základních i středních.

Dějiny mě zajímaly od dětství, zvláště pak dějiny středověké. Také v hradech a jejich zříceninách jsem nalezl velké zalíbení, nejdříve jen jako zvídavý turista, v posledních letech se snažím proniknout do problematiky panských sídel hlouběji.

Web "O hradech.eu" je v podstatě odrazem mého zájmu a snah. Původně vznikal jaho studentský projekt v rámci semináře "Internet jako didaktické prostředí" na PedF UK v zimě roku 2006. Popravdě řečeno jsem tehdy ani moc nepřemýšlel o tom, že bych v něm pokračoval a web dále rozšiřoval a obohacoval o nová témata. Avšak mé "dítě" mi přirostlo k srdci a už jsem se ho nedokázal zbavit.

David Mikoláš

Po studiích jsem se přiženil do severních Čech, které jsou k mé radosti doslova pokladnicí plnou hradů, hrádků, tvrzí a zřícenin. Předsevzal jsem si, že je postupně, jak mi čas a povinnosti dovolí, navštívím a vyfotografuji. Kapacita "freehostingu" na Profituxu přestala s přibývajícími daty brzy dostačovat a s přechodem na placený hosting jsem se rozhodl zakoupit i vlastní doménu.

Z knižních tematických zdrojů se mi staly oporou zejména publikace: DURDÍK, T. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002; MENCLOVÁ, D. České hrady I., II. Praha: Odeon, 1976; SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Praha: František Šimáček, 1882-1927. Další tematické knihy jsem i s anotacemi zanesl do tohoto přehledu.


Svůj rozrůstající se fotografický materiál zveřejňuji nejen na těchto webových stránkách, ale snažím se ho využívat i při výuce dějepisu. Web tedy není pouze vizuálním zhmotněním mého koníčku, má i praktické didaktické využití. Proto jsem také vytvořil sekci "Tematické texty" a sekci "Terminologie", která si klade za cíl osvětlit základní i odbornější termíny z oboru kastellologie.


Některé své fotografie jsem si též troufl poslat do soutěží. Úspěch jsem zaznamenal v podobě 3. místa v soutěži "Putování s Janem Konůpkem", kterou v roce 2010 pořádali server Hrady.cz a Národní muzeum. Dvěma snímky hradu Kalicha u Třebušína jsem přispěl do Archeologického atlasu Čech, sestaveného a vydaného autorským kolektivem Martina Kuny v roce 2014.


Přednášková činnost
- kurz Univerzity třetího věku UJEP "Hrady známé i neznámé", místo konání Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem, čtyři semestry v akademickém roce 2015/2016 a 2016/2017, celkem 16 x 4 hod.
- kurz Univerzity třetího věku UJEP "Hrady známé i neznámé", místo konání Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, čtyři semestry v akademickém roce 2017/2018 a 2018/2019, celkem 16 x 3 hod.
- kurz VMG ČL "Vybrané kapitoly z kastelologie", místo konání Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, březen až květen 2018, celkem 3 x 2 hod. + exkurze


Publikační činnost
- MIKOLÁŠ, David. Eduard Šimon. Nejvtipnější příslušník zahraničního letectva. In: Podřipský muzejník 2014. Ročník VIII, 2016, s. 34-44. ISBN 978-80-86924-23-6.
- MIKOLÁŠ, David a Roman SIROVÁTKA. Roudnice nad Labem. Shrnutí stavebního vývoje hradu a zámku od Jindřicha Břetislava po Václava Eusebia z Lobkowicz. In: Hláska, zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Ročník XXVIII, 2017, č. 2. ISSN 1212-4974. [online]
- MIKOLÁŠ, David - RUBEŠ, Marek - SIROVÁTKA, Roman. Šebín u Levous. In: Hláska, zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Ročník XXIX, 2018, č. 2. ISSN 1212-4974. [online]


Pokud byste mě chtěli kontaktovat, můžete tak učinit na e-mailu d.mikolas@seznam.cz.Točník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)