Poslední aktualizace tohoto hradu: 30. 7. 2013


Značka zříceniny hradu

KRYRY

7 km jižně od Podbořan

    Zakladatelem dnes již zaniklého hradu na nároží výšiny nad stejnojmenným městem byl zřejmě Albert z rodu pánů z Ervěnic v 1. polovině 14. století. Jeho potomci před rokem 1374 hrad prodali pánům z Janovic, kteří ho připojili k nedalekému Petrohradu a v průběhu 15. století zřejmě ponechali svému osudu. Roku 1483 se již připomíná jako pustý, v roce 1577 se jako jeho jméno uvádí Kozí Hrady, přičemž není jasné, zda se jedná o název původní či o dodatečné pojmenování zříceniny. Tehdy hrad ještě s jiným majetkem zastavil Mikuláš z Lobkovic Jindřichovi Brozanskému z Vřesovic.
    Hrad v nároží planiny byl malý, ale pevný. Jeho zhruba oválné jádro, dnes vzhledem ke zplanýrování při stavbě novověké rozhledny na počátku 20. století, nevykazuje žádné zbytky zástavby, pouze na svazích patrná destrukce potvrzuje, že hrad byl postaven z kamene na maltu. Ještě v roce 1845 se zde mělo nacházet torzo okrouhlé věže a zbytky zdiva několika místností, ale již při návštěvě Augusta Sedláčka zde žádné zříceniny neexistovaly. Jádro hradu proti planině zajišťuje mohutný příkop, kopírující jeho oblý obvod. Vnější opevnění tvoří další, neméně mohutný příkop, před nímž byl vyhozen val. Jeho průběh však nekopíruje tvar jádra, ale tvoří proti planině před hradem pravoúhlé nároží. Širší prostora mezi oběma příkopy v tomto nároží byla zřejmě, jak dokazují patrné reliéfní relikty, využita jako předhradí.
    Podoba zástavby malého hradu v Kryrech nám doposud uniká. Pokud zde skutečně existovala okrouhlá věž, bylo by snad možno uvažovat o jednoduché bergfritové dispozici, jíž by odpovídaly i malé rozměry. Zajímavé a méně obvyklé je situování hospodářského zázemí do rozšířeného prostoru mezi příkopy.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 228.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 297. ISBN 80-7277-003-9.Základní informace:

Název:

Kryry, Kozí Hrady, Kozihrady

Okres:

Lounský

Poloha:

7 km jižně od Podbořan

Nadmořská výška:

383 m n. m.

GPS souřadnice:

50°10'19.942"N, 13°25'47.818"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně, rozhledna pouze v návštěvních hodinách

Majitel:

město Kryry

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

terénní náčrt hradu

Video:

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých


Typický pohled:


Kryry

Cesta k hradu:

Autobus V Kryrech zastavují místní linky z Žatce, Blatna, Podbořan a Kolešova.
Vlak Vlakem se dostaneme přímo do Kryr (trať 160: Plzeň-Žatec), odkud je hrad vzdálen asi 1,6 km.
Automobil Automobil zaparkujeme v Kryrech na náměstí Československé armády a vydáme se asi 600 m po zelené turistické značce k lokalitě s Schillerovou rozhlednou.


Erby významnějších držitelů hradu:

Páni z Janovic a Vimperka

Janovici

Lobkowiczové

Lobkowiczové

Brozanští z Vřesovic

Brozanští z V...


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)