Poslední aktualizace tohoto hradu: 2. 5. 2016


Značka zříceniny hradu

HAZMBURK

též Klapý; 14 km jihozápadně od Litoměřic

    O počátcích hradu neexistují přesné údaje a historická tvrzení se v tomto případě velmi různí. Hrad vybudovali nepochybně Lichtenburkové mezi lety 1272-1292. Do psaných dějin vstupuje roku 1335, kdy ho král Jan Lucemburský prodal Zbyňkovi Zajícovi z Valdeka, který jej dle části svého erbu - zajíce ve skoku - přezval Hazmburk. Zajícové z Házmburka vlastnili hrad s okolním panstvím až do roku 1558, kdy ho Kryštof Zajíc z Házmburka prodal Janu staršímu z Lobkovic. Hrad Hazmburk již tehdy osídlen nebyl a roku 1586 se označuje jako pustý. V současnosti je hrad majetkem státu a je přístupný v návštěvních hodinách. Je možno po schodech vystoupat na vrchol Bílé věže a za dobrého počasí pozorovat krásnou okolní krajinu.
    Dispozice hradu je v podstatě dvojdílná. Dolnímu hradu se složitější, doposud jen velmi fragmentárně známou zástavbou dominuje okrouhlá Černá věž, původně opatřená ochozem na konzolách v úrovni zeslabení své hmoty. Hornímu hradu na vrcholu kopce vévodí čtverhranná Bílá věž, jejíž spodní patro bylo z lomového kamene vyzděno pravděpodobně v 2. polovině 13. století. Věž je obklopena silnou vysokou plášťovou hradbou vymezující obdélný obrys se silně zaoblenými nárožími. K této hradbě se přikládaly tři palácové budovy, z nichž největší a zároveň nejstarší byla jižní. K její východní stěně přiléhá zajímavá cisterna s nálevkovitým ústím vyzděným z kvádrů. Jádro obíhal parkán a západně od něj se nacházela další, snad mladší část hradu, označovaná někdy jako západní předhradí.
    Mnoho nejasností zůstává i v poznání stavebního vývoje hradu. Kardinální otázkou je především současnost či následnost obou jeho částí a jejich datování vyplývající z nejasností okolo osoby stavebníka. Poněkud jasněji je pouze ve vývoji vnitřní zástavby horního hradu, kde lze za dílo Zbyňka Zajíce z Házmburka považovat jižní (snad pouze s výjimkou nejspodnější úrovně) a patrně i severní palác a zvýšení Bílé věže včetně dochovaného cimbuří. Stavební vývoj hradu se nejspíše v podstatných rysech uzavřel již před husitskými válkami. Hazmburk nepochybně představuje z hlediska dalšího výzkumu velmi perspektivní lokalitu. Bez detailního archeologického výzkumu jeho složitou problematiku za současného stavu vědomostí uspokojivě vyřešit není možné.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 131-135.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 153-154. ISBN 80-7277-003-9.Základní informace:

Název:

Hazmburk

Okres:

Litoměřický

Poloha:

14 km jihozápadně od Litoměřic

Nadmořská výška:

418 m n. m.

GPS souřadnice:

50°26'2.74"N, 14°0'53.83"E

Přístupnost:

přístupný v návštěvních hodinách

Majitel:

stát, správce NPÚ–ÚOP v Ústí nad Labem

Oficiální stránky:

www.hrad-hazmburk.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie 2007  Fotogalerie 2011  Fotogalerie 2013 
Fotogalerie 2015

Dokumentace:

celkový plán hradu


Typický pohled:


Hazmburk

Cesta k hradu:

Výchozím bodem je (placené) parkoviště pod hradem nad obcí Klapý, odkud se vine značená cesta k hradu. Výstup trvá asi 20 minut rychlejší chůzí.


Erby významnějších držitelů hradu:

Lichtenburkové

Lichtenburkové

Zajícové z Házmburka

Zajícové z ...

Lobkovicové

Lobkovicové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)