Poslední aktualizace tohoto hradu: 4. 8. 2013


Značka zříceniny hradu

HAMRŠTEJN

6 km západně od Liberce

    Hrad založili v průběhu 1. poloviny 14. století nejspíše páni z Biberštejna. V písemných pramenech se poprvé zmiňuje k roku 1357. Jeho úkolem bylo střežit jednak železný hamr, jednak nedaleké doly na vzácné kovy a cestu od Liberce přes Chrastavu a Hrádek nad Nisou na Žitavu. Důležitou roli sehrál v průběhu husitských válek, kdy byl roku 1433 dobyt vojskem Jana Čapka ze Sán. Poslední pán z Biberštejna Kryštof zemřel 15. prosince 1551 bez potomků, a tak připadl jeho majetek králi Ferdinandovi I. Po krátkém období, kdy byl zastaven Hohenzollernům, jej 1. dubna 1558 koupil za 40 000 tolarů královský hejtman Horního a Dolního Slezska Bedřich z Redernu. V kupní smlouvě se hrad Hamrštejn poprvé uvádí jako pustý.
    Ze skalnaté homole, vybrané jako staveniště hradu, vystupují dva vrcholy. Na obou vznikly věže netypických půdorysů. Menší je nepravidelně okrouhlá a větší pak čtyřúhelná se zaoblenými nárožími. Minimálně druhá z nich měla obytný charakter. Kromě ní však obytnému provozu hradu sloužila ještě velká dřevěná budova, která se přiložila k obvodové hradbě v prostoru sedla mezi oběma věžemi. Hradba v měkké křivce sledující obrys volně stojících věží celý areál hradu uzavírala. Hradní brána ležela v severovýchodní části hradby.
    Hamrštejn představuje svéraznou zjednodušenou reakci na vyvážené dvoupólové, dvoupalácové či dvouvěžové dispozice doby karlovské.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 128-129.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 146-147. ISBN 80-7277-003-9.Základní informace:

Název:

Hamrštejn

Okres:

Liberecký

Poloha:

6 km západně od Liberce

Nadmořská výška:

383 m n. m.

GPS souřadnice:

50°47'11.603"N, 14°58'14.540"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

Česká republika, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

terénní náčrt hradu dle P. Boliny

Video:

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých


Typický pohled:


Hamrštejn

Cesta k hradu:

Autobus Autobusem se dopravíme nejlépe do Liberce-Machnína, kde zastavují jednak místní linky z Liberce, Chrastavy-Horního Vítkova a Frýdlantu, jednak liberecká MHD (linka 16). Po 2 km sledujíce žlutou pěší turistickou trasu se dostaneme ke kótě Pod Hamrštejnem.
Vlak Vlaková zastávka se nachází přímo pod hradem u kóty Pod Hamrštejnem (ŽST Machnín-hrad) na trati 089: Liberec–Zittau–Rybniště, Varnsdorf–Seifhennersdorf.
Automobil Autem je možno se dostat po zpevněné komunikaci až na výše zmiňovanou kótu Pod Hamrštejnem.


Erby významnějších držitelů hradu:

Biberštejnové

Biberštejnové

Hohenzollernové

Hohenzollernové

Redernové

Redernové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)