Poslední aktualizace tohoto hradu: 15. 8. 2010


Značka zříceniny hradu

EGERBERK

též Lestkov; 7 km západně od Kadaně

    Hrad, který stával na čedičovém Lestkovském zámeckém vrchu, byl založen buď již koncem 13. spíše na počátku 14. století. Se jménem hradu se setkáváme poprvé k roku 1317 v predikátu Viléma z Egerberka. Okolo poloviny 14. století ho koupili Šumburkové a od nich v roce 1384 Jindřich Škopek z Dubé, který hrad radikálně přestavěl. Na počátku 15. století přes Mikuláše Augustinova přešel na pány z Illburka (za nich byl hrad v roce 1430 bez boje obsazen Vilémem ze Šumburka) a po roce 1443 se zde vystřídal větší počet majitelů, od roku 1460 do roku 1557 náležel Fictumům. Po polovině 16. století si Bohuslav Šťastný z Lobkovic a Hasištejna založil pod hradem na pravém břehu Ohře zámek Felixburk a sešlý hrad byl postupně ponechán svému osudu.
    Díky razantní přestavbě koncem 14. století se z původního hradu mnoho nedochovalo. Jeho podoba nám do značné míry uniká. Spojovat s ním můžeme podstatnou část obvodové zdi jádra s čelní budovou polookrouhlého půdorysu a obvodovou hradbu předhradí. Jindřichovou přestavbou vznikl hrad s dvoupalácovým jádrem. Pravidelné obdélné nádvoří uzavíraly na obou kratších stranách paláce, na delších pak spojovací hradby, z nichž severozápadní zpevňovala polygonální věžice. Dodnes se lépe dochoval obdélný vstupní plochostropý palác s průjezdem v části přízemí, velkým sálem a drobnou arkýřovou kaplí v druhém patře. Nádvoří v úrovni prvého a druhého patra obíhaly pavlače. Nároží paláce zpevňují bosované kvádry typické pro stavby dvorské huti Václava IV. Zadní palác měl navenek oblý obrys daný užitím starší hradby a prakticky celá jeho nádvorní stěna zanikla. V předhradí před čelem jádra bylo zpevněno opevnění a vystavěna příčná podsklepená zřejmě hospodářská budova. Přístupová komunikace se v něm obracela a podél boční strany jádra s věžicí scházela k věžovité, dovnitř otevřené druhé bráně. Ta byla součástí vnějšího ohrazení, před nímž byl vyhlouben příkop sledovaný valem. Na jeho koruně byla situována prvá brána s opevněným předhradím. Při přestavbě koncem 15. století byly upraveny oba paláce, přičemž bylo výrazně zesíleno čelo poloválcového paláce a přízemí stavby získalo vloženou valenou klenbu. Nová budova vznikla i na severní straně nádvoří, vedle druhé brány přistavěli vrátnici.
    Egerberk představuje nesporně jeden z nejzajímavějších šlechtických hradů doby Václava IV. Náleží dvoupalácové dispozici, která byla vyloženě módním typem v prvé polovině století.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 110-112.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 129-131. ISBN 80-7277-003-9.
- MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady II. 2. vydání. Praha: Odeon, 1976, s. 146-150.Základní informace:

Název:

Egerberk

Okres:

Chomutovský

Poloha:

7 km západně od Kadaně

Nadmořská výška:

545 m n. m.

GPS souřadnice:

50°22'1.61"N, 13°11'4.38"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

Petr Zajíc

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. terénní náčrt hradu podle Z. Hefnera
2. půdorys hradu podle D. Menclové
3. půdorysy jednotlivých pater předního paláce


Typický pohled:


Egerberk

Cesta k hradu:

Automobil Automobil je možno zaparkovat v Lestkově na návsi, odkud se mírně stoupá po červené značce kolem penzionu k první informační tabuli, u níž stezka prudce uhýbá doleva. Po cca 300 metrech náročnějšího výstupu dorazíme k rozcestníku pod zříceninou hradu. Druhá tatáž informační tabule stojí opodál. Celková vzdálenost od návsi k hradu je přibližně 0,5 km.
Autobus Nejbližší autobusová zastávka je přímo v Lestkově na návsi, kam zajíždějí autobusové spoje na trase Klášterec nad Ohří - Kadaň.
Vlak Jako cílovou železniční stanici bych doporučil nádraží v Klášterci nad Ohří, odkud se jde cca 400 m po modré značce směrem do centra města, zde se napojit na zelenou a po ní pokračovat asi 2 km do Rašovic na rozcestí s červenou a po červené značce další 2,2 km dojít k zřícenině hradu. Celá trasa pak měří necelých 5 km.


Erby významnějších držitelů hradu:

Páni ze Šumburka

Šumburkové

Páni z Dubé

Páni z Dubé

Páni z Illburka

Illburkové

Páni z Fictumu

Fictumové

Hasištejnští z Lobkovic

Hasištejnští

Thunové

Thunové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)