Poslední aktualizace tohoto hradu: 23. 8. 2013


Značka zříceniny hradu

DRÁBOVNA

6 km severovýchodně od Turnova

    Písemné zprávy o hradu mlčí a neznáme ani jeho původní jméno. Nepočetné dosavadní archeologické nálezy dokládají jeho existenci ve 13. století.
    Nevelký hrad byl situován na skalním pískovcovém útvaru, od ostatní plochy ostrožny odděleném širokou, na příkop upravenou rozsedlinou. Vstup do vlastního hradu byl veden buď přes ni po dřevěném mostě, nebo z ní pomocí dřevěné konstrukce přes vstupní objekt v čele, jehož pozůstatkem by mohl být dochovaný zahloubený objekt. Hrad situovaný na několika skalních blocích byl, jak dokládají patrné draže, dřevěný. Jeho konstrukce překryly rozsedliny mezi jednotlivými skalami. Hlavním objektem byla roubená čtverhranná stavba, snad charakteru obytné věže. Kromě toho byla do skály na severní straně vysekána malá světnička oblého obrysu, před níž je patrný kruhový zahloubený objekt, vyplněný vodou, snad cisterna minimálních rozměrů ústí.
    Drábovna doposud nebyla podrobena detailnějšímu výzkumu. Podle T. Durdíka náleží mezi malé skalní hrady, s nimiž se v Českém ráji ve 13. století setkáváme častěji. I. Peřina navrhuje spojovat lokalitu se zprávou z roku 1547, která uvádí existenci dřevěného čihadla v lese Borku, a považovat ji nikoliv za hrad, ale za toto čihadlo.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 121. ISBN 80-7277-003-9.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha: Libri, 2011, s. 23. ISBN 978-80-7277-489-0.Základní informace:

Název:

Drábovna

Okres:

Jablonecký

Poloha:

6 km severovýchodně od Turnova

Nadmořská výška:

425 m n. m.

GPS souřadnice:

50°37'47.931"N, 15°10'29.550"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu dle Gabriela a Kracíkové

Video:

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých


Typický pohled:


Drábovna

Cesta k hradu:

Autobus Autobusem se dopravíme do Malé Skály, kde na několika zastávkách zastavují příměstské linky z Železného Brodu, Semil, Mladé Boleslavi, Turnova a Jablonce nad Nisou. Vystoupíme-li na zastávce "Malá Skála, Vranové, u mlýna", napojíme se na modrou pěší turistickou značku, která u rozcestníku "Nad Malou Skálou" přechází v červenou. Celkem urazíme asi 1,5 km.
Vlak Vlakem se dostaneme rovněž do Malé Skály (trať 030: Hradec Králové–Jaroměř–Liberec), přesuneme se 350 m po žluté k turistickému rozcestníku "Malá Skála-kaplička", a pak pokračujeme stejně, jak je popsáno v případě příjezdu autem.
Automobil Automobil doporučuji zaparkovat v Malé Skále u kapličky (turistický rozcestník), kde je kapacita tak pro 4-5 aut, a vyrazit nejdříve po modré a posléze po červené pěší turistické značce k cíli. Trasa měří cca 2 km.Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)