Poslední aktualizace tohoto hradu: 27. 12. 2017


Značka hradu, zámku či tvrze

DOUBRAVSKÁ HORA

též Nový hrad, Schlossberg; 2 km východně od Teplic

    Hrad, jehož pozůstatky vyčnívají nad okolím, vybudoval na Doubravské hoře po roce 1478 vnuk husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic Jan Illburk, který zdědil vesnici a statek Doubravici, k němuž patřila i hora. Od konce 15. století se hrad začal jmenovat také Nový hrad.
    V roce 1507 bylo zrušeno manství k hradu v Mostě. V roce 1578 hrad přešel na Viléma z Rožmberka. Výměnou za Kyšperk se stal majetkem císaře Rudolfa II., a byl poté zastavován. Od roku 1590 ho vlastnili páni z Vchynic. Radslav z Vchynic začal stavět vnější bastionové opevnění, dokončené po roce 1624. Třicetiletá válka znamenala pro hrad sérii pohrom. Roku 1626 vyhořel a v letech 1634 a 1639 byl dlouhodobě obléhán a ostřelován. Protože objekt s modernějším opevněním by mohl představovat v případě odboje proti císaři opěrný bod povstalců, byla nařízena demolice hradu realizovaná v letech 1644-1655.
    V roce 1884 nechal provést Edmund Clary–Aldringen na zřícenině značné úpravy. K malé hospůdce zřízené v roce 1855 nechal vybudovat v prostoru dřívějšího rytířského sálu jídelnu a přistavěl další restaurační místnosti. Zbytky severní věže byly přizděny do původní výše a zakončeny střechou. Věž pak sloužila jako rozhledna. Restaurace v roce 1896 vyhořela. K obnovení stavby přizval Carlos Clary–Aldringen architekta Bedřicha Ohmanna, pozdějšího profesora pražské Umělecko-průmyslové školy a vídeňské Akademie. Ten ji pojal v duchu romantizující novogotiky, hledající inspiraci v prostředí rytířských hradů. Interiér restaurace měl vzbuzovat dojem hradní síně. Od roku 1966 sloužily budovy na Doubravské hoře Svazarmu, který se staral o zachování pozůstatků někdejší pevnosti. V dnešní době je uživatelem budov Asociace víceúčelových technik sportů a činností, AVZO ČR DOUBRAVKA (dřívější Svazarm).
    Dispozice hradu byla dvojdílná. Podobu předhradí zcela změnila přestavba v 17. století. Jádro na vrcholu kopce obíhal vyzděný příkop, před nímž byl ještě vyhozen mohutný val, jehož místo zaujalo později bastionové opevnění. Jádro mělo zhruba oválný obrys a jeho aktivní dělostřelecká obrana spočívala pravděpodobně na sedmi okrouhlých plochostropých bateriových věžích. K obvodové hradbě zevnitř přiléhaly jednotlivé budovy, o nichž však díky vestavbě hostince v 19. století nevíme příliš mnoho. V nepoškozené části paláce se dosud dochovaly výklenky dvou oken a nárožního arkýře zaklenuté sklípkovými klenbami, které napovídají, že hrad stavěl sasky orientovaný či školený mistr.
    Doubravská hora spolu s Hartenštejnem náleží k vrcholům našich obranných systémů pracujících s bateriovými věžemi. Jednotlivé bateriové věže jsou zde však ještě zcela samostatnými články opevnění a jejich podoba též nenáleží k nejvyspělejším. Ve srovnání s opevněními, které stavěli mistři dvorského okruhu, je Doubravská hora méně kvalitní a lze říci v některých aspektech zaostalá. Dobře to odpovídá známé skutečnosti, že saská škola a také sám Arnold Vestfálský věnovali otázkám opevnění minimální pozornost. Veškerý jejich zájem se soustředil na obytné stavby. Je-li její vliv v případě vnitřní zástavby na Doubravskou Hoře nepopiratelný, dobře s ním koresponduje také určitá konzervativnost opevnění.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 119-120.
- HOLÁNOVÁ, Nina. Doubravská hora [online]. c2008, poslední revize 4.1.2008 [cit. 2012-08-19].
Dostupné z: http://www.hrad-doubravka.cz/hrad/index.aspZákladní informace:

Název:

Doubravská Hora

Okres:

Teplický

Poloha:

2 km východně od Teplic

Nadmořská výška:

393 m n. m.

GPS souřadnice:

50°38'19.011"N, 13°51'37.09"E

Přístupnost:

částečně přístupný celoročně

Majitel:

Asociace víceúčelových technik sportů a činností - organizace Teplice

Oficiální stránky:

http://www.hrad-doubravka.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie 2011  Fotogalerie 2017

Dokumentace:

1. celkový plán hradu dle D. Menclové
2. kresba tuší od V. Novotného (1797)
3. zakládací listina z 8. 3. 1478


Typický pohled:


Doubravská Hora

Cesta k hradu:

Vlak Nemaje k dispozici "samochod" stoupal jsem na hrad od teplického hlavního vlakového nádraží. Cesta měřila 3 km a byla solidně vyznačena turistickými značkami. A i kdyby nebyla, Doubravská hora je takovou dominantou okolí, že ji nelze přehlédnout, či ji nenajít.
Automobil Jestliže jste přijeli autem, naskýtá se možnost zaparkovat ho u hotelu Panorama a odsud pokračovat kilometr a půl po zelené a žluté značce po svých.


Erby významnějších držitelů hradu:

Vřesovcové z Vřesovic

Vřesovcové z...

Rožmberkové

Rožmberkové

Lobkovicové

Lobkovicové

Kaplířové ze Sulevic

Kaplířové ze ...

Vchynští z Vchynic

Vchynští z ...


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)